Plan biznesowy apteki

4) Zestawienie niezbędnych wydatków

Wydatki będą wiązały się z zaopatrzeniem apteki w niezbędne wyposażenie takie jak regały na leki do sali sprzedaży, oraz regały do magazynu, specjalistyczne komody przeznaczone do apteki, lada, wyposażenie biura, pokoju socjalnego oraz łazienki, zakup chłodziarki.

  • Średni koszt zakupu będzie oscylował w kwocie 35 tysięcy złotych.

Zakup leków będących przedmiotem sprzedaży w aptece, wliczając pełen asortyment.

  • Średni koszt zakupu leków i pozostałych produktów powinien osiągnąć koszt 70 tysięcy złotych.

Opłaty za zezwolenie – 8750 złotych

To są orientacyjne koszty początkowe, które muszę ponieść, aby uruchomić działanie apteki. Utrzymanie miesięczne apteki będzie wiązało się ze średnio miesięcznym wydatkiem w granicach 15 tysięcy złotych, na które nakłada się wynagrodzenie pracowników, opłaty za media, uzupełnianie zaopatrzenia.

 
5) Szanse powodzenia działalności

Farmacja jest dziedziną prężnie rozwijającą się z ciągle rosnącym zapotrzebowaniem na różnego rodzaju farmaceutyki, nie tylko dostępne na receptę, ale również pozostałe mające swój wkład w ochronę zdrowia społeczeństwa. Według analityków rynku apteki należą do form usług, na którą zawsze będzie zapotrzebowanie, a z moich obserwacji wynika, że ludzie przykładają coraz większą wagę do troski o swoje zdrowie.

Analizując możliwości zaistnienia mojej apteki na lokalnym rynku, uważam, że mam duże szanse na zainteresowanie klientów, ponieważ w pobliżu nie ma dobrze zaopatrzonej apteki. Wszechstronna obsługa klienta poprzez nie tylko stacjonarną sprzedaż ale również realizowanie zamówień telefonicznych oraz internetowych spowoduje, że stanę się konkurencją na runku dla aptek prowadzących jeden rodzaj dystrybucji leków. Ceny asortymentu sprzedawanego w aptece będą umiarkowane co powinno zachęcić klientów do zakupu leków i wracania do mnie zawsze gdy będą chcieli na przykład zrealizować receptę.