Jak pozyskać dofinansowanie na badania przemysłowe i prace rozwojowe?

Rozwój kształtuje w każdej dziedzinie, pozwala osiągać lepsze wyniki, wspinać się na wyżyny swoich możliwości. Rozwój jednak kosztuje, lecz są to najlepiej zainwestowane pieniądze, bo zwracają się z nawiązką. A jakby to było, gdy ktoś nas wspomógł i dał pieniądze na takie działania? To właśnie zapewnia Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Jak pozyskać takie środki? O czym powinniśmy wiedzieć?

 

Taką pomoc finansową można uzyskać w ramach programu PO IR 1.1.1 – badania przemysłowe i prace rozwojowe, a najważniejszym celem tych działań jest wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku. Rozwój jest paliwem i motorem działania każdej firmy, która chce zyskać nowych klientów i polepszyć swój status w zmieniającej się gospodarce światowej. Prace badawczo-rozwojowe mają wpływać na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym przedsiębiorstwo uzyska mocną pozycję na rynku. Dotację mogą uzyskać projekty nowe, które dopiero wkraczają w fazę realizacji, jak i te, które już istnieją i wymagają jedynie udoskonalenia.

 

 

Co należy rozumieć przez pojęcia: badania przemysłowe i prace rozwojowe

Badania przemysłowe, inaczej też określane jako prace badawcze, jak i prace rozwojowe mają wpłynąć na pozyskanie cennej wiedzy, która pozwala na opracowanie nowych produktów i procesów. Po to są tworzone, by poprawić istniejące, żeby wpływały na nasze życie, by zmieniały je na lepsze. Wykorzystują zdobytą wiedzę z różnych dziedzin: nauki, technologii i biznesu, by opracować nowe lub ulepszyć znane już produkty czy procesy. Obejmują opracowanie prototypów, projektów pilotażowych, testowanie czy walidację, aby stworzyć produkt, który wpłynie korzystnie na codzienne funkcjonowanie.

 

Kto może pozyskać takie dofinansowanie?

Przeznaczone jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Powinny one prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski, a w planach mają realizację projektów badawczo-rozwojowych (B+R). W projekcie powinno się zwracać uwagę na innowacyjność i specyfikę zgodną z warunkami unijnymi, również ważne jest też odpowiednie przygotowanie projektu. W tym sensie wiele podmiotów może mieć z tym problem, warto więc skorzystać ze wsparcia firmy MG Premium, która specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji unijnych. Unia Europejska zwraca uwagę na drobne nieścisłości, często przez nie odrzuca wniosek, dobrze więc mieć pewność, że nasze starania będę skuteczne i przyniosą rezultaty w postaci dofinansowania.

 

Jaką można uzyskać dotację, jakie są terminy?

20 i 15 milionów euro – takie są maksymalne wartości dofinansowania. Ta pierwsza kwota dotyczy projektów obejmujących głównie badania przemysłowe, druga zaś, gdy projekt skupia się na pracach rozwojowych. Jeśli chodzi o harmonogram przyjmowania wniosków, to rozpoczęcie naboru zaczyna się 1 marca, a kończy 30 czerwca 2017 roku.

Takie dofinansowanie to szansa dla wielu firm, aby poprawić swoją pozycję na konkurencyjnym rynku. Warto jednak korzystać z pomocy wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu dotacji firm (jak np. MG Premium), by mieć pewność zdobycia tych pomocnych środków.