Przedsiębiorco! Postaw na szkolenia!

W biznesie nic nie jest dane raz na zawsze, a kto nie idzie do przodu – cofa się. Obecnie technologia i sam rynek zmieniają się tak szybko, że przedsiębiorstwa muszą nieustannie się rozwijać, by nie stracić swojej pozycji i nie przegrać z konkurencją. A u podstawy tego rozwoju musi leżeć inwestycja w kapitał ludzki – ciągłe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji pracowników wszystkich poziomów i specjalizacji.

Jeszcze nigdy w historii rozwój nie dokonywał się w tak szybkim tempie jak obecnie. Zmiany dostrzegalne są na każdym kroku – w sferze społecznej, politycznej, technologicznej, ekonomicznej… Niezależnie od segmentu i branży, przedsiębiorstwa działają dziś w kompletnie innej rzeczywistości niż jeszcze kilkadziesiąt, a nawet kilkanaście lat temu. Aby dostosować się do coraz nowszych i na ogół bardziej wymagających warunków, firmy robią wiele – unowocześniają parki maszynowe, udoskonalają produkty i usługi, stawiają na marketing… Innowacja staje się nie tylko wartością dodaną, ale wręcz standardem i absolutnym wymogiem.

W tej sytuacji nie można zapomnieć, że podstawą rozwoju zawsze była, jest i będzie wiedza. Bez niej nawet najnowocześniejszy sprzęt, uszyte na miarę oprogramowanie, nowa infrastruktura czy idealnie zorganizowana logistyka okażą się bezużyteczne. Dlatego też, tak ważne jest uświadamianie sobie konieczności inwestowania w szkolenia kadry. I to nie tylko w postaci jednorazowej akcji, ale konsekwentnie prowadzonego, starannie opracowane programu podnoszenia kwalifikacji obejmującego pracowników różnych szczebli.

Prowadzone od przypadku do przypadku kursy to dziś zdecydowanie za mało. Aby przedsiębiorstwo czerpało realne korzyści z podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników, najpierw trzeba zrozumieć, komu i jakie korzyści w długookresowej perspektywie one dają – uważa Aleksandra Nieściuszko – Bujnicka z firmy 2bup consulting, która specjalizuje się między innymi w prowadzeniu zakrojonych na szeroką skalę szkoleń.

 

Szkolenia przedsiębiorców

 

Przypatrzmy się temu bliżej. Z całą pewnością szkolenia pozwalają podnieść jakość wykonywanej pracy – zwiększyć jej efektywność, zmniejszyć liczbę błędów. To szansa na zdobycie praktycznych umiejętności i skorzystania z wypracowanych doświadczeń innych. Szkolenia wzmagają identyfikację kadry z firmą (na przykład poprzez zrozumienie jej strategii i celów), co owocuje wzrostem motywacji oraz wydajności pracowników. Poza tym, bywają uznawane ze wyróżnienie lub nagrodę za wysiłek wkładany w pracę dotychczas.

Ale podniesienie kwalifikacji pracownika – zwłaszcza tego młodego, niedoświadczonego, który w danym przedsiębiorstwie zdobywa pierwsze szlify – to też ryzyko. Zawsze istnieje bowiem możliwość, że taki wykwalifikowany już pracownik, w którego dużo zainwestowaliśmy, odejdzie do innej firmy. I to być może do firmy konkurencyjnej – wyjaśnia Aleksandra Nieściuszko – Bujnicka. – Dlatego też, tak ważne jest, aby organizacją programów szkoleniowych zajęli się specjaliści. A także, by były one ściśle i odpowiednio powiązane z polityką kadrową i systemem motywacyjnym. Tylko wówczas możemy zminimalizować ryzyko utraty osoby, w którą zainwestowaliśmy.