Budynek inwentarski – pomysł na biznes. Jak zacząć?

Budynki inwentarskie są świetnymi obiektami pod opłacalną inwestycję. Jednak droga od pomysłu na biznes po jego realizację, jest skomplikowana. Od czego zacząć i co zrobić, by uniknąć błędów?

Budynki inwentarskie mogą pełnić wiele funkcji, jednak zwykle spotykane są na wsiach, przyjmując działalność stricte produkcji zwierzęcej. Możliwości jest natomiast o wiele więcej. Do budynków inwentarskich zaliczają się nie tylko stodoły czy tuczarnie, ale także stajnie, ujeżdzalnie i lonżownie. Jeżeli jeszcze nie podjęliśmy decyzji o wyborze rodzaju działalności oraz nie posiadamy gotowego obiektu, warto sprawdzić, w którym obszarze możliwe są jak największe oszczędności i zarobki. W przypadku pierwszych chodzi oczywiście o oszczędności na etapie samej inwestycji. I tu bardzo pomocne mogą okazać się informacje od specjalistów, którzy zajmują się sprzedażą i adaptacją projektów budynków inwentarskich. Dopiero uzyskaniu odpowiedniej dawki wiedzy, będziemy w stanie rzetelnie skalkulować opłacalność inwestycji.

Jakie są wymagane formalności?

Decydując się na budowę od podstaw, inwestor musi w pierwszej kolejności złożyć wniosek o wydanie decyzji na temat środowiskowych uwarunkowań, dołączając do niego dokumentację (w tym kartograficzną). Pozwolenia na budowę nie będzie wymagać budynek parterowy, o powierzchni nieprzekraczającej 35 m2 oraz o rozpiętości konstrukcyjnej nie większej niż 4,8 m. Gdy obiekt, który chcemy wybudować wymaga pozwolenia na budowę, musimy wystąpić z wnioskiem do Starostwa Powiatowego. Do wniosku trzeba załączyć następujące dokumenty:

  • cztery egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego,

  • oświadczenie o własności działki z możliwością realizacji na niej celów budowlanych,

  • warunki zabudowy dla danego obszaru.

 

Budynek inwentarski

 

Ponadto wszystkie budynki inwentarskie muszą być odpowiednio zaplanowane, aby można było w nich prowadzić działalność. Będą to zatem wymogi higieniczno-sanitarne (szczególnie w przypadku hodowli na ubój), warunki gwarantujące dobrostan zwierząt oraz instalacje, które pozwolą na działalność zgodną z wymaganiami ochrony środowiska (m.in. specjalne filtry i wentylacja). Inwestycja w budynek inwentarskich nie należy do najtańszych, dlatego nie warto ryzykować zakupem projektu u niesprawdzonego architekta. Najlepiej wybrać uznaną firmę od lat zajmującą się sprzedażą projektów i ich adaptacją na konkretne cele. Tym sposobem unikniemy niepotrzebnych i bardzo kosztownych błędów.

 

Jaki wkład finansowy potrzebny jest do budynku inwentarskiego?

Podstawą jest oczywiście dobry biznesplan obejmujący kompleksowy kosztorys. Na ten z kolei muszą złożyć się potencjalne koszty, które będą poniesione. Do nich zaliczą się także możliwości spłaty zaciągniętych kredytów, koszty użytkowania czy potencjalne zyski z prowadzenia działalności. W trakcie tworzenia biznesplanu warto zasięgnąć informacji bezpośrednio u osób, które mają doświadczenie w budowie podobnego obiektu, np. rolników. Dzięki temu uzyskamy rzeczywiste zestawienia finansowe oraz informacje na temat możliwości rozwojowych.

 

Gdzie starać się o dofinansowanie?

Bez wątpienia warto śledzić, jakie są możliwości dofinansowania inwestycji w danym roku. Jeżeli planowana inwestycja ma przebiegać na obszarze objętym programem Natura 2000, możemy liczyć na spore dofinansowania ze względu na bardziej restrykcyjne wymogi ochrony środowiska naturalnego. Plany ochrony dla terenów Natura 2000 tyczą się głównie inwestycji na trwałych użytkach zielonych. Stąd też w zakres PROW 2014-2020 włączono wsparcie dla inwestycji, które byłyby związane z rolniczym zagospodarowaniem łąk i pastwisk, właśnie pod produkcję hodowlaną. Maksymalna suma, jaką możemy uzyskać z tych środków, to 500 tys. zł na budowę, modernizację bądź adaptację obiektu inwentarskiego. To spora kwota, która pozwoli na sfinansowanie dużej części inwestycji, jednak musimy się liczyć z faktem zakupu i montażu specjalnych instalacji chroniących środowisko.

Na czym możemy oszczędzić?

Najwięcej możemy oszczędzić na dobrym projekcie budynku. Dlatego inwestor wraz z projektantem, powinni dokonać analizy szeregu rozwiązań, wybierając najbardziej korzystne. Analiza musi objąć głównie kwestie techniczne (tj. sprawy budowlane, technologiczne czy sanitarne). Wybierając materiały do budowy, warto kierować się czynnikami ekonomicznymi, jednak z rozwagą. Jeżeli zdecydujemy się na produkty nie z najwyższej półki, ale dobrej jakości, znacznie obniżymy całkowite koszty inwestycji. Niemniej jednak ta zasada nie sprawdzi się co do wyposażenia budynku, ponieważ będzie bardziej eksploatowane, a musi służyć właścicielowi przez lata.