Zastrzeżenie znaku towarowego

Przyjęło się, że każde przedsiębiorstwo powinno mieć określone znaki, które będzie można identyfikować tylko z daną firmą. Najczęściej jest to nazwa firmy i logo, jednak nie tylko. Znakami towarowymi mogą być również slogany reklamowe czy melodie. Wszystkie znaki charakterystyczne dla przedsiębiorstwa należy odpowiednio zabezpieczyć – zastrzec.

Dlaczego warto zastrzec znak towarowy?

Właściciele drobnych firm mogą często zadawać takie pytanie. Dla niektórych zastrzeżenie i rejestracja znaku towarowego może się wydawać procesem długim, męczącym i niepotrzebnym. Nic bardziej mylnego. Zastrzeżenie swoich znaków towarowych przynosi same korzyści. Jednym z najlepszych skutków zastrzeżenia znaku towarowego jest pogłębienie zaufania klientów do firmy – osoby zainteresowane usługami bądź produktami będą mieć pewność tego, że przedsiębiorstwo nie jest oszustwem. Dodatkowo stworzenie i zarejestrowanie własnych elementów charakterystycznych dla firmy będzie jasno sugerować to, że właściciel jest profesjonalistą, który skupia się również na drobniejszych aspektach prowadzenia własnej działalności. Równie ważną korzyścią jest zabezpieczenie swoich produktów przed ich podrobieniem – w przypadku podrabiania również logo, takie oszustwo można zgłosić organom ścigania.

Jakie znaki będą odrzucane?

Znaki towarowe muszą zostać przygotowane ze szczególną starannością – nie dotyczy to tylko estetycznego wykonania, które zachęcać będzie klientów do skorzystania z usług firmy, ale także spełnienia wszystkich narzuconych wymogów. Znak towarowy nie może w nikogo godzić – musi być on pozbawiony negatywnego nacechowania skierowanego w jakąkolwiek grupę bądź osobę. Z tego względu znaki obrażające jakąkolwiek religię, wyznanie czy grupę społeczną będą odrzucane. Również znaki przedstawiające elementy godzące w dobry smak nie zostaną przyjęte – na znaku towarowym nie mogą znaleźć się wulgaryzmy czy sceny przedstawiające stosunki seksualne.

Również odrzucone zostaną znaki towarowe wprowadzające klienta w błąd oraz niewystarczająco odróżniające firmę od pozostałych przedsiębiorstw.

Jak zastrzec znak towarowy?

Znak towarowy należy zgłosić do Urzędu Patentowego. W momencie zgłoszenia rozpoczyna się cała procedura związana z zarejestrowaniem znaku i jego zastrzeżeniem. Od samego początku zgłoszenia znak towarowy jest sprawdzany pod kątem wcześniej opisanych wymogów. Oczywiście, w przypadku niespełnienia któregoś z nich, następuje odrzucenie propozycji znaku towarowego. Jeśli znak towarowy zostanie przyjęty, Urząd Patentowy publikuje projekt w Biuletynie Urzędu Patentowego. W ciągu kolejnych trzech miesięcy osoby trzecie oraz przedsiębiorstwa mogą zgłosić sprzeciw, podpierając go konkretnymi dowodami (np. podejrzeniem plagiatu bądź podejrzeniem godzenia w interesy osób trzecich). W przypadku braku wątpliwości ze stron innych podmiotów, Urząd Patentowy wydaje ostateczną decyzję – uznanie znaku towarowego za zastrzeżony wymaga wniesienia odpowiedniej opłaty (która przyjmuje różną wartość w różnych latach). Po zapłaceniu, Urząd uznaje znak za zastrzeżony.

Jeśli ktoś łamie prawo

W przypadku naruszenia przez osobę trzecią prawa do zastrzeżonego znaku towarowego, należy bezzwłocznie działać. Należy skontaktować się z osobą łamiącą prawo i wytłumaczyć zaistniałą sytuację. Możliwe, że dana osoba nie wiedziała o istnieniu zastrzeżonego znaku towarowego należącego do innego przedsiębiorstwa. Jednak jeśli ktoś z premedytacją próbuje ukraść zastrzeżony znak, powinno się od razu interweniować. Jeśli osoba ta nie chce zrezygnować z używania znaku towarowego, należy udać się do prawnika, który doradzi najlepsze rozwiązanie sprawy. Przeważnie, jeśli ktoś nie zrezygnuje po dostarczeniu pisemnego wezwania do zapłaty odszkodowania, prawdopodobnie trzeba będzie wstąpić na drogę sądową. Sąd, po potwierdzeniu złamania prawa przez osobę trzecią, nałoży na nią odpowiednią sankcję i zabroni eksploatowania znaku towarowego. W ten sposób przedsiębiorca zadba o swoje prawa, jednocześnie pokazując, jak kończy się próba kradzieży zastrzeżonego znaku towarowego.