Jak rozwiązać problem spóźnień do pracy?

Spóźnianie się pracowników do pracy to z punktu widzenia właściciela przedsiębiorstwa wysoce niepożądana sytuacja. Nie tylko utrudnia to utrzymanie dyscypliny w innych aspektach, ale też zwykle bezpośrednio przyczynia się do ponoszenia przez przedsiębiorstwo strat. Warto więc skorzystać z dostępnych rozwiązań, które pozwolą wyeliminować ten problem. Bez wątpienia najlepszym rozwiązaniem będzie instalacja programu do rejestracji czasu pracy pracowników.

Jak system RCP wpłynie na kwestię przestrzegania czasu pracy?

Za pomocą systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy można łatwo i skutecznie monitorować, ile czasu pracownicy spędzają na terenie zakładu pracy, a także wykrywać spóźnienia do pracy. Nie pozwala na to rzecz jasna zwykła lista obecności, na podstawie której można jedynie stwierdzić, czy pracownik danego dnia był w pracy. Za pomocą czytnika kart identyfikacyjnych można zaś utrzymać dyscyplinę czasu pracy bardzo prosto.

Jest to rozwiązanie polecane zwłaszcza dla firm, w których panuje system kar za spóźnienia, na przykład odliczanie określonej kwoty od wynagrodzenia, gdyż pozwoli to na osiąganie wymiernych zysków i jednocześnie wyeliminowanie strat, jakie dla każdego zakładu pracy generuje niezdyscyplinowany pracownik. Obecność takiego systemu w zakładzie na pewno będzie też wielką motywacją dla zatrudnionych, by zjawiać się w miejscu pracy punktualnie.

punktualność

 

Dodatkowe udogodnienia

Dobry elektroniczny system rejestracji czasu pracy jest nie tylko efektywny, ale też wygodny w użytkowaniu oraz tak przemyślany, by nie można go było oszukać. Wielkim udogodnieniem jest przede wszystkim fakt, że rejestracja czasu pracy może obejmować nieograniczoną liczbę pracowników, a więc jest to wyjście znakomite zarówno dla niewielkich, jak i zatrudniających dużą liczbę osób zakładów pracy.

Dodatkowo istnieje możliwość korzystania z takiego systemu w przypadku pracy wielozmianowej, co jest niezwykle istotne, bo tradycyjne monitorowanie czasu pracy w zakładach pracy mających taki system jest jeszcze trudniejsze.

Innym ważnym walorem systemu RCP jest fakt, że istnieje możliwość fotorejestracji pracowników, dzięki czemu wyeliminowana zostaje możliwość nadużyć, na przykład przekazywania karty koledze z pracy, by przyłożył ją do czytnika i w ten sposób ukrył spóźnienie innego pracownika.

Dobrze zaprojektowany system RCP jest łatwy w obsłudze, umożliwia generowanie różnego rodzaju raportów i eksportowanie danych do programów zewnętrznych, co pozwala je rozmaicie przetwarzać. System ten również posiada specjalne rozwiązania dedykowane dla placówek służby zdrowia. Zdecydowanie jest to więc rozwiązanie, którego wdrożenie warto wziąć pod uwagę, zwłaszcza że nie jest ono kosztowne.

Zobacz proponowany system rejestracji czasu pracy Time Expert na stronie Generix.