Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe

Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe to pojęcia, które są dość często stosowane zamiennie. Jest to jednak błędne rozumowanie gdyż mowa o zupełnie dwóch różnych ubezpieczeniach. Jakie zatem występują różnice pomiędzy ubezpieczeniem zdrowotnym a chorobowym? Czy są to ubezpieczenia obowiązkowe, ile trzeba za nie płacić, kiedy można z nich korzystać?

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe. Każdy przedsiębiorca musi odprowadzać comiesięczną, stałą składkę na tego typu ubezpieczenie. Wysokość ubezpieczenia zdrowotnego w roku 2017 wynosi 297,28 zł, jednak może być wyższa gdy osoba ubezpieczona prowadzi kilka rodzajów działalności lub jest zatrudniona w kilku miejscach. Przekazanie comiesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje ubezpieczonemu możliwość korzystania z systemu opieki zdrowotnej, zarówno na poziomie ambulatoryjnym jak i szpitalnym. Mowa tutaj oczywiście o usługach medycznych, które są finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, jednostkach które posiadają podpisany kontrakt z NFZ.

Ubezpieczenie chorobowe

Ten rodzaj ubezpieczenia gwarantuje osobie chorej możliwość uzyskania zasiłku chorobowego, w sytuacji kiedy np. nie mogła ona wykonywać swojej pracy z tytułu choroby. Płacąc składkę na to ubezpieczenie można korzystać między innymi z zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego czy również ze świadczeń rehabilitacyjnych.

Miesięczna składka na ubezpieczenie chorobowe dla płacących tzw. pełny ZUS wynosi obecnie 62,67 zł. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę takie ubezpieczenie opłaca pracodawca. Prowadząc działalność gospodarczą, np. jednoosobową, należy samodzielnie podjąć decyzję czy ubezpieczenie to będzie opłacane czy też nie.

Jakie są zasadnicze różnice pomiędzy ubezpieczeniem zdrowotnym a chorobowym?

Co gwarantują oba ubezpieczenia? Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne to gwarancja uzyskania dostępu do usług medycznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Składki na ubezpieczenie chorobowe pozwalają skorzystać z zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy też macierzyńskiego.

Obowiązek płacenia występuje tylko i wyłącznie w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to składka obowiązkowa dla wszystkich zatrudnionych.

Ile kosztuje miesięczna składka? Jedna składka na ubezpieczenie zdrowotne jest stała, wynosi 297,28 zł. Mając kilka umów o pracę, umów zlecenia trzeba będzie zapłacić od każdej z nich składkę zdrowotną. Składkę na ubezpieczenie chorobowe nie ma stałej wartości.

Odliczenia podatkowe, księgowe. Ubezpieczenie zdrowotne, całość zapłaconych składek można sobie odliczyć od podatku dochodowego. Natomiast ubezpieczenie chorobowe może być wliczone w koszty, prowadzący działalność mogą sobie to ubezpieczenie odliczyć od dochodu.

Czy warto płacić?

Brak ubezpieczenia zdrowotnego może być bardzo kosztowny. Oczywiście składka na to ubezpieczenie jest obowiązkowa, to jednak są sytuacje, że ktoś decyduje się pracować na czarno. Nie posiadając ubezpieczenia zdrowotnego nie można przede wszystkim skorzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego są narażone na spore wydatki, szczególnie w sytuacji kiedy trafią na jakiś czas do szpitala.

Opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe, szczególnie w ramach prowadzonej działalności jednoosobowej, pozwoli uzyskać zasiłek chorobowy. Nie będą to oszałamiające kwoty, jednak dla kogoś kto nie może w danym okresie zarabiać, taki zasiłek w pewnym sensie wspomoże domowy budżet.