Bezpieczeństwo prawne firmy

Obsługa prawna firm i spółek to temat rzeka. Z pewnością niejeden przedsiębiorca mógłby długo opowiadać o tym zagadnieniu, pewne jednak jest jedno – jest to warunek konieczny do bezpiecznego i sprawnego prowadzenia działalności gospodarczej. Coraz więcej firm decyduje się na kompleksową obsługę prawną i księgową, prowadzoną przez firmy zewnętrzne.

Dura lex sed lex

Pełne zrozumienie przepisów prawnych wraz z ich odpowiednią interpretacją nierzadko jest czymś, co przerasta możliwości człowieka, który nigdy wcześniej nie miał z tym do czynienia. W podobnej sytuacji jest wielu przedsiębiorców, którzy dobrze zdają sobie sprawę z faktu, że prawa trzeba przestrzegać, a skutki przeciwnego działania mogą być bardzo dotkliwe.

Na kary można narazić się jednak nie tylko poprzez świadome omijanie przepisów i wyraźne nadużycia – w takim przypadku nie ma żadnych wątpliwości o słuszności nałożonych sankcji – ale także wskutek niedopatrzenia, błędu ludzkiego czy też zwykłej nieświadomości. Dlatego tak ważne jest powierzenie tego aspektu działalności w ręce profesjonalistów.

obsluga prawna firmy

Kompleksowa obsługa prawna firm i spółek

W przypadku obsługi księgowej i prawnej istnieją de facto dwa rozwiązania. Duże korporacje często decydują się na zatrudnienie własnego sztabu prawników i wykwalifikowanej kadry odpowiedzialnej za prowadzenie księgowości. Jakkolwiek jest często znaczny dodatkowy koszt, pozwala to uniknąć w przyszłości kosztów o wiele większych. W przypadku nieco mniejszych i średnich przedsiębiorstw, zadania te często powierzane są innym, zewnętrznym firmom, świadczącym usługi w tym sektorze rynku.

Zewnętrzna obsługa prawna ma szereg zalet, do których z pewnością zalicza się bezpieczeństwo prawne firmy, która decyduje się na nawiązanie takiej współpracy. Większość kancelarii prawnych, oprócz standardowego doradztwa, oferuje także stałą obsługę, której warunki określa się w stosownej umowie. Po jej podpisaniu, dana kancelaria zaczyna świadczyć na rzecz firmy usługi prawnicze dotyczące wszystkich aspektów naszej działalności.

Zewnętrzna księgowość

Na podobnej zasadzie działa powierzenie firmie zewnętrznej prowadzenia księgowości. Takie rozwiązanie jest idealne choćby w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej ale często decydują się na nie także duże firmy.

W ramach tego rodzaju współpracy możemy liczyć między innymi na prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, kontrolę obiegu dokumentów czy sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC