Biznes przyjazny środowisku

W dzisiejszych czasach prowadzenie firmy to coraz więcej różnych kwestii do ogarnięcia. Przedsiębiorcy muszą nie tylko oferować doskonałe produkty i usługi, ale też obsługę klienta. Poza tym coraz większą rolę odgrywają takie kwestie jak społeczna odpowiedzialność biznesu oraz wpływ firmy na środowisko naturalne.

Takie aspekty są ważne nie tylko dla konsumentów, ale też kontrahentów, a nawet pracowników. W związku z tym każdy przedsiębiorca powinien zastanowić się co zrobić, aby udowodnić, że jego firma spełnia oczekiwania tych grup.

Zarządzanie środowiskowe

Znana wszystkim Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, czyli ISO przed wielu laty stworzyła System Zarządzania Środowiskowego. Jego celem jest ograniczenie negatywnego wpływu organizacji na środowisko. Działania, które mają do tego doprowadzić to między innymi optymalizacja wykorzystania zasobów oraz ograniczenie powstawania odpadów. Bardzo ważne jest też przeprowadzanie środowiskowej oceny cyklu życia. Ta technika pozwala na ocenę potencjalnych zagrożeń dla środowiska. Warto wiedzieć, że środowiskowa ocena cyklu życia dotyczy nie tylko samego produktu finalnego, ale też całego procesu technologicznego prowadzącego do jego powstania. Aby dobrze przeprowadzić tą ocenę dobrze jest wcześniej wziąć udział w dedykowanym szkoleniu: https://szkolenia.bureauveritas.pl/srodowiskowa-ocena-cyklu-zycia/

Energia

Zarządzanie energią to kolejna kwestia bardzo ważna w biznesie przyjaznym dla środowiska. System zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001 pomaga ograniczyć zużycie energii na wszystkich etapach działalności. Wytyczne dotyczą także zwiększenia udziału wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, w stosunku do tej wytwarzanej z surowców takich jak węgiel, czy ropa.

Zaangażowanie społeczne

Odpowiedzialność społeczna biznesu to także prowadzenie działań dla lokalnej społeczności. Coraz więcej firm zaczyna dostrzegać, że warto jest pomagać innym. Akcje charytatywne oraz edukacyjne są coraz popularniejsze. Dzięki takim działaniom więzi pomiędzy lokalną społecznością, a przedsiębiorstwem zacieśniają się i wzrasta poziom zaufania do organizacji.