Uzdatnianie wody przemysłowej – na czym polega, metody uzdatniania

Woda w przemyśle jest niezwykle ważna i wiele procesów nie jest w stanie bez niej zaistnieć. Dlatego też niezwykle istotne jest zadbanie o jej jakość, właśnie poprzez uzdatnianie i oczyszczanie. Dlatego jest to tak bardzo ważne? Czym właściwie jest uzdatnianie wody?

Czym jest uzdatnianie wody?

Uzdatnianie wody – co to właściwie jest? Mówiąc najprościej, uzdatnienia wody to proces, który polega na tym, by zanieczyszczoną wodę doprowadzić do stanu czystości i tym samu umożliwić jej ponowne wykorzystanie. Co więcej, uzdatnianie wody, szczególnie w przemyśle, to dążenie do tego, by miała ona szczególnie pożądane parametry jak odpowiednia twardość, czy zasolenie na odpowiednim poziomie.

W ten sposób można także dokładnie ustalić skład wody, która może różnić się zarówno pod względem mikrobiologicznym, jak również fizykochemicznym.

Kto zajmuje się uzdatnianiem wody w przemyśle?

Niewątpliwie woda jest niezwykle kluczowym elementem wykorzystywanym w procesach technologicznych fabryk i innych ośrodkach przemysłowych. Dlatego też istotne jest to, by zadbać o odpowiednie uzdatnianie wody, by móc zachować wysoką jakość wytwarzanych produktów, co szczególnie ważne jest w przemyśle spożywczym (ale nie tylko).

Uzdatnianie wody jest procesem skomplikowanym i bardzo zaawansowanym, dlatego też niezbędne jest tutaj wsparcie specjalistów, którzy są w stanie zapewnić odpowiednie zaplecze technologiczne. Firmy, które profesjonalnie zajmują się oczyszczaniem wody przemysłowej, jak http://www.bpserchem.pl/oferta/uslugi/, wykorzystują do tego specjalne środki – chemiczne oraz fizykochemiczne. Dodatkowo najczęściej instalowane są specjalne stacje do uzdatnia wody, które są w stanie oczyścić ją w taki sposób, by uzyskać oczekiwane parametry konieczne do dalszego użycia.

woda - uzdatnianie

Jakie są metody uzdatniania wody w przemyśle?

Sposobów uzdatniania wody jest kilka, a to, które zostaną wykorzystane będzie zależało od indywidualnych zapotrzebowań danej gałęzi przemysłu. Na pewno warto wymienić te związane z użyciem środków chemicznych, usuwaniu bakterii i wirusów, a także działania dążące do zmiękczania wody. Nie można także zapomnieć o metodzie związanej z odwróconą osmozą oraz dobrze znaną wszystkim filtracją. Czym to wszystko jest i jak to działa?

Chemiczne oczyszczanie wody

Z pewnością najpopularniejsze jest wykorzystywanie środków chemicznych do oczyszczania wody. Stosuje się wówczas specjalne preparaty, które mają za zadanie poprawić parametry wody poprzez dodanie do niej odpowiedniego środka chemicznego. Chronią one instalacje przed korozjami i wytrącaniu się kamieni, a także mają właściwości biobójcze. Preparaty chemiczne dodawane są do wody za pomocą specjalnych systemów pomp dozujących, które regulują ilość dodawanych środków.

Metoda związana z usuwaniem bakterii i wirusów

Tutaj właśnie dochodzimy do metody wiązanej z usuwaniem bakterii i wirusów, przy której stosuje się specjalne środki o charakterze bakteriostatycznym. Pełnią one rolę kontrolną, dzięki którym zapobiega się rozwojowi życia bakteryjnego w zbiornikach wodnych i w trakcie obiegu wody w czasie obiegu przemysłowego. Często do tych celów wykorzystuje się także promieniowanie UV, dzięki któremu nie ma potrzeby wprowadzania do wody jakichkolwiek środków chemicznych.

Zmiękczanie wody przemysłowej

Przemysł często wymaga również tego, by wykorzystywana przez nich woda była miękka, a w tym celu koniczne jest wówczas przemysłowe zmiękczanie wody. Polega to na usuwaniu jonów – zazwyczaj jonów wapnia i magnezu, które wymieniane są na jony sodu. To skutecznie zmiękcza wodę, choć wymaga okresowej wymiany złoża, ponieważ po pewnym czasie właściwości jonowymienne się wyczerpują.

Filtracja wody w przemyśle

Nie można także zapomnieć o standardowej filtracji wody. Specjalne filtry (ciśnieniowe lub mechaniczne), które pozwalają na filtrację mineralną, węglową albo mechaniczną. Takie systemy pozwalają na utrzymanie urządzeń w dobrej kondycji, przez długie lata poprzez zminimalizowanie skutków korozji i erozji.

Odwrócona osmoza stosowana w przemyśle

Czym w ogóle jest odwrócona osmoza? Mówiąc najprościej, jest to demineralizacja. Proces ten polega na wykorzystaniu membrany, która pomaga w oddzieleniu zanieczyszczeń, które występują w wodzie. W przemyśle stosowana jest również przy odsalaniu wody i pozwala to na odzyskiwanie wody pitnej. Uważa się, że stosowanie odwróconej osmozy jako metody uzdatniania wody jako jedną z najlepszych i najskuteczniejszych.