Malowanie linii na jezdni – kto może wykonać, jakie przepisy?

Na drogach i chodnikach w miastach zobaczyć można wiele znaków poziomych. Są to strzałki, napisy i inne symbole, a przede wszystkim – linie. Dzięki nim kierowcy i piesi są informowani o tym, jak wytyczona jest przestrzeń po której mogą się poruszać. Wyjaśniamy, kto może wykonać malowanie linii na jezdni, a także jakie przepisy to określają.

Czym jest oznakowanie poziome?

Linie to jeden z rodzajów oznakowania poziomego. Umieszczane są zarówno na drogach, chodnikach, jak i parkingach. Służą usprawnieniu ruchu pojazdów oraz zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim jego uczestnikom i innym osobom na drodze. Celem malowania linii na jezdni jest lepsze wykorzystanie dróg, organizacja ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów. Więcej na temat przyczyn umieszczania oznakowania poziomego przeczytać można na stronie http://unistop.pl/aktualnosc/oznakowanie-poziome-warunki-techniczne-zasady-umieszczania-zastosowanie-rodzaje.

Kto może wykonać malowanie linii na jezdni?

Malowaniem linii na jezdni zajmują się firmy, którym zlecane jest wykonanie tego typu prac przez urzędy gminy. Najczęściej jest to jedna z usług wchodzących w zakres budowy nowej drogi, przebudowy lub zmiany organizacji ruchu w danym miejscu. Linie odmalowywane są też raz na jakiś czas, gdy ulegną zatarciu. Kim są owe firmy? Przede wszystkim, aby wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką, malowanie oznakowania poziomego wykonują przedsiębiorstwa, których jest to zajęciem głównym. Tylko wyspecjalizowane firmy posiadają doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac, a także niezbędną wiedzę oraz umiejętności. Co istotne, profesjonalne zakłady oznakowania drogowego mają dostęp do urządzeń, narzędzi i akcesoriów, które pozwalają na szybkie i precyzje malowanie. Co więcej, do dyspozycji mają farby, które są trwałe.

linie-na-drodze

Przepisy dotyczące malowania linii na jezdni

Przepisy określające zasady umieszczania oznakowania, w tym oznakowania poziomego, a zatem i malowania linii na drogach, ujęte są we właściwym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Szczegółowe warunki omówione są w szczegółowych specyfikacjach technicznych, wydawanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, której zadaniem jest zarządzanie drogami krajowymi oraz autostradami i drogami ekspresowymi. W przypadku dróg powiatowych i gminnych zalecane jest stosowanie zasady oznakowania poziomego, jak dla dróg krajowych i wojewódzkich.

Malowanie znaków drogowych poziomych

Znaki drogowe w postaci linii na jezdni malowane są przy pomocy farb białych i żółtych. Barwa biała to rozwiązanie stałe, a żółta – tymczasowe. Jeśli na drodze są znaki w obu kolorach, to należy zastosować się do tych barwy żółtej.
Oprócz koloru, w przypadku malowania znaków drogowych poziomych, istotna jest też grubość użytego materiału. Z uwagi na ten parametr, wyróżnić można:

  • oznakowanie cienkowarstwowe, które ma od 0,3 do 0,8 mm,
  • oznakowanie grubowarstwowe – od 0,9 do3,5 mm,
  • punktowe elementy odblaskowe do 25 mm.

Farby stosowane do malowania linii na jezdni jako oznakowania cienkowarstwowego są przede wszystkim rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne i chemoutwardzalne. Nakłada się je na mokro. Z kolei oznakowanie grubowarstwowe jest malowane farbami chemoutwardzalnymi, termoutwardzalnymi i nakładane przy pomocy materiałów prefabrykowanych: taśm odblaskowych nieprofilowanych i profilowanych.

Jak widać, malowanie linii na jezdni nie jest zadaniem prostym. Zlecane jest firmom, które mają w tym doświadczenie, gdyż wiedzą, jak należy to robić zgodnie z przepisami, a także czego do tego użyć, by było to rozwiązanie trwałe.