Biznesowe bazy firm – jak z nich korzystać?

Współczesne przedsiębiorstwa zajmują się opracowaniem zróżnicowanych modeli prowadzenia działalności biznesowej oraz ustalają sobie często wąskie grupy docelowe dla swoich produktów oraz usług. Świadczenie usług dla klientów biznesowych w modelu B2B (business to business) wymaga dostępu do baz danych, które umożliwia wyjściową selekcję potencjalnych kontrahentów. Możliwe jest bardzo szybkie i sprawne uzyskanie potrzebnych informacji, głównie dzięki wykorzystaniu wyspecjalizowanych baz danych.

Dlaczego warto skorzystać z tych rozwiązań?

Przyczyna jest bardzo prosta – bez informacji nie da się prowadzić działań biznesowych, optymalizować ofert produktowych oraz usługowych. Brak dostatecznych informacji nie pozwala również adaptować bieżącej oferty do warunków panujących na rynku i nastrojów wśród przedsiębiorców. Zawsze informacja stanowi punkt wyjściowy dla planowania strategicznego, kreowania kampanii marketingowych oraz rozwijania pewnych rozwiązań, które mogą być użyteczne w perspektywie kilku, kilkunastu lat.
Informacja jest XXI wieku wszechobecna, prosta do pozyskania. Coraz większą ochroną obejmuje się dane wrażliwe, których uzyskanie dla potrzeb realizacji planów biznesowych staje się bardzo proste. Jest to z jednej strony nieco niepokojące, z drugiej zaś otwiera zupełnie nową drogę w budowaniu stuprocentowo zoptymalizowanego i przemyślanego modelu realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Więcej informacji, to lepsze produkty, dokładniejsza znajomość perspektyw i możliwość opracowania konkretnych rokowań dla zachowań rynku.

Gdzie odnaleźć najlepsze bazy danych klientów biznesowych?

W internecie – jakkolwiek to brzmi. Większość administrujących, aktualizujących i nadzorujących bazy danych klientów biznesowych firm oferuje swoje usługi właśnie w internecie. Największe z nich są w stanie gromadzić dane milionów przedsiębiorstw, nie tylko z obszaru Polski, ale i całej Europy. Bazy danych są oparte na najważniejszych informacjach i dzięki stałemu nadzorowi można mieć pewność, że nawet 95% zawartych w nich informacji jest aktualna.
Bazy dane oparte są o filtrowanie pod kątem następujących parametrów:
– lokalizację firmy,
– obszar działania firmy,
– liczbę zatrudnionych osób,
– rodzaj osobowości prawnej,
– sektor gospodarczy,
– zadłużenie,
– obroty,
– zyski,
– czas działania,
– numer REGON, NIP, PKD.

I wiele innych specyficznych dla danych form szczegółowej działalności.

 

Jak powstają takie bazy?
Biznesowe bazy firm tworzone są przez wyspecjalizowane agencje przeszukujące, analizujące i gromadzące dane podmiotów gospodarczych. Najczęściej wyszukiwanie przedsiębiorstw realizowane jest za pomocą zautomatyzowanych, autorskich skryptów wykonawczych do przeszukiwania sieci internet. Zatrudnieni w firmie informatycy i konsultanci na bieżąco przeszukują internet, szukają zmian w danych firm oraz korzystają z dokumentacji statystycznej.

Najczęściej informacje do biznesowych baz firm gromadzone są drogą:
– zautomatyzowanego przeszukiwania internetu,
– przeszukiwania rejestrów: (KRS, CEIDG),
– analizy danych w biurach informacji gospodarczych,
– analizy raportów finansowych ministerialnych i giełdowych
– drogą bezpośredniego wywiadu telefonicznego.

Uzyskiwane tymi drogami informacje są bezcenne dla wszystkich pragnących rozwijać swój biznes i pozyskiwać nowych klientów!