Spór z Bankiem? Możesz go wygrać!

Niesłusznie naliczono Ci odsetki, pobrano za wysoką prowizję, a do tego odrzucono twoją reklamację? Sprawdź, co robić!

Gdy nie zgadzasz się z decyzją Banku i ma ona dla ciebie finansowe konsekwencje, powinieneś skierować swoją sprawę do arbitra bankowego. Działa on przy Związku Banków Polskich i rozstrzyga spory pomiędzy klientami (osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej) a Bankami.

1) Dowiedz się, czy twoja sprawa podlega arbitrowi
Arbiter rozpatruje spory, które dotyczą roszczeń finansowych z tytułu niewykonania lub złego wykonania usług przez Bank. Dodatkowo muszą być spełnione poniższe warunki
* Bank musi należeć do Związku Banków Polskich. Listę instytucji znajdziesz na stronie internetowej ZBP: www.zbp.pl
* Wysokość spornej kwoty nie może przekroczyć 8 tys. zł. Chodzi o wartość przedmiotu sporu, a nie o wartość umowy (ta może być wyższa). Oznacza to, że możesz np. zaskarżyć podniesienie marży kredytu mieszkaniowego. W tym przypadku wartość spornej kwoty bywa z reguły niższa niż 8 tys. zł, mimo że umowa jest zazwyczaj podpisana na bardzo wysoką kwotę.

2) Zachowaj konieczny termin i wnieś opłatę
Twoja skarga tylko wtedy zostanie przyjęta przez arbitra, jeśli wcześniej składałeś reklamację w Banku.
* Możesz złożyć pismo do arbitra, jeśli postępowanie reklamacyjne zostało zakończone negatywnie lub kiedy bank nie odpowiedział na skargę w ciągu 30 dni.
* Potem musisz zapłacić 50 zł za rozpatrzenie sprawy lub 20 zł, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50 zł. Kwotę powieneś przelać na konto ZBP (znajdziesz je na stronie internetowej).

3) Napisz wniosek i dołącz wymagane dokumenty
Pismo przygotowujesz sam (nie ma gotowego formularza ani wzoru).
* W piśmie musisz zawrzeć następujące informacje:
– Twoje dane: imię, nazwisko, adres.
– Nazwa i adres Banku oraz wysokość spornej kwoty.
– Krótkie uzasadnienie wniosku.
– Spis załączników: dowód wpłaty, odpowiedź z banku na reklamację lub oświadczenie o braku odpowiedzi.

4) Złóż pismo i poczekaj na rozwiązanie sporu
Wniosek wyślij pocztą lub zanieś osobiście do biura na adres: Bankowy Arbitraż Konsumencki, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.
* Arbiter prześle sprawę do Banku, który ma 14 dni na odpowiedź. Jeśli Bank nie zgodzi się na ugodę, sprawę rozstrzyga arbiter. Gdy uzna twoją rację, Bank będzie musiał zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni.