Firma ochroniarska – w jakich sytuacjach warto ją zatrudnić?

Firma ochroniarska to dobre rozwiązanie wybierane zarówno przez przedsiębiorstwa jak też osoby prywatne. Ochrona zapewniana przez tego typu firmę dotyczyć może ludzi, mienia i nieruchomości. W przypadku działań przestępczych typu włamanie, próba kradzieży, czy też napad, ochrona może w szybki sposób zareagować i udaremnić niezgodny z prawem postępek. To, kiedy warto zatrudnić ochronę, postaramy się omówić na przykładzie działalności firmy INWEMER OCHRONA w poniższym artykule.

Zdalny monitoring oraz CCTV

Firma ochroniarska to nie tylko ludzie w ciemnych strojach z napisem „ochrona” na plecach, ale też dyskretna obserwacja obiektów typu sklep mało i wielkopowierzchniowy, hale magazynowe, parkingi itp. Dzięki instalacji kamer CCTV jeden operator może widzieć wiele miejsc na raz i w razie wykrycia działań niepożądanych interweniować osobiście lub niepostrzeżenie powiadomić odpowiednie służby. Dodatkowo warto pamiętać, że obraz z kamer zwykle jest nagrywany, co pozwala na zgromadzenie materiału dowodowego obciążającego np. włamywacza. Jest to rozwiązanie stosunkowo niedrogie i bardzo mało inwazyjne, a widoczne kamery same w sobie potrafią skutecznie odstraszyć potencjalnych wandali lub rabusiów.

pracownik monitoringu

Ochrona imprez masowych

Na przykładzie firmy ochroniarskiej INWEMER warto podkreślić, iż zabezpieczenie imprez masowych jest również istotną częścią działalności ochroniarzy. Duże zgrupowania ludzi przyciągają też przestępców, którzy często dopuszczają się kradzieży, rozbojów, gwałtów i innych czynów zabronionych prawnie. Bez ochrony udaremnienie tego typu działań i schwytanie sprawcy mogłoby okazać się niemożliwe. Dodatkowo obecność ochrony na masowej imprezie podnosi też poczucie bezpieczeństwa wśród jej uczestników.

Utargi

Firmy ochroniarskie, w tym też wspomniany wcześniej INWEMER, zajmują się mniej widoczną na co dzień, ale niezbędną dla niektórych przedsiębiorstw działalnością. Chodzi bowiem o przekazywanie i odbieranie np. utargów dziennych. Uzbrojeni ochroniarze i specjalnie zabezpieczone pojazdy zajmują się transportem większych ilości gotówki. Jest to zadanie niezwykle odpowiedzialne i wbrew pozorom niebezpieczne, dlatego w tym wypadku zatrudnia się najwyższej klasy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Konwojowanie odbywa się ze stale utrzymywaną łącznością z bazą.

Podsumowanie

Jak widać firma ochroniarska to w zasadzie niezliczone możliwości poprawienia bezpieczeństwa osób prywatnych, grup osób albo ruchomości i nieruchomości. Wszystko zależy od potrzeb danego przedsiębiorstwa lub osoby i jej możliwości finansowych. Z pewnością firma zapewniająca usługi ochroniarskie to dobre rozwiązanie mogące przy stosunkowo niewielkich kosztach zabezpieczyć mienie o dużo większej wartości albo bezcenne chyba dla każdego człowieka – zdrowie i życie ludzi.