Co warto wiedzieć o certyfikacji IFS

Certyfikacja IFS (International Featured Standard) kojarzona jest głównie z dostawcami produktów spożywczych, które sprzedawane są pod markami własnymi sieci handlowych. Standard ten jest obowiązuje wszystkich producentów żywności, którzy współpracują z niemieckimi sieciami handlowymi, które zrzeszone są w HDE, np. Metro AG, Lidl, Aldi, Rewe, Tegut, Edeka, czy Ava. Ponadto IFS obowiązuje także w szwajcarskiej sieciówce Migros (, a także w francuskich : Auchan, Carrefour, EMC – Groupe Casino, Metro itd. Jest to system audytowania producentów oraz dystrybutorów produktów pod kątem ich jakości oraz bezpieczeństwa. Ten międzynarodowy standard pozwala na osiągnięcie przejrzystości wyników w skali światowej oraz jednoznaczną weryfikację dostawcy.

 

Różne rodzaje certyfikacji IFS

Rodzina standardów IFS to obecnie kilka norm. Najbardziej znana jest IFS Food, która dotyczy produktów spożywczych. Jest ona przeznaczona zarówno dla wytwórców, jak i dystrybutorów żywności, sprzedawanej pod marką własną Handlowców Detalicznych i Hurtowych. System ten ma na celu standaryzację poziomu jakości produktów spożywczych oraz zapewnienie ich bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw. Kolejną normą jest IFS Logistic, który wypełnia lukę pomiędzy producentami żywności, a sieciami handlowymi. Ten standard opisuje szczegółowo wymagania dotyczące kwestii takich jak: załadunek, składowanie, transport i rozładunek produktów spożywczych przeznaczonych dla sieci handlowych. Warto wiedzieć, że istnieje także norma IFS Broker. Ten standard dotyczy etyki prowadzenia biznesu przez pośredników handlowych. Wprowadzenie go ułatwia weryfikację dostawców pod kątem moralności i uczciwości działania, zgodności z prawem, a także jakości produktów przez nich oferowanych. Wymaganie standaryzacji poprzez wdrożenie systemu IFS na wszystkich poziomach począwszy od pierwotnego producenta, poprzez firmy magazynujące, aż po transport i rozładunek żywności w markecie pozwala na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i jakości produktów.