Outsourcing usług BHP na czym polega, czy opłaca się w firmie?

Na każdym właścicielu firmy ciąży obowiązek zadbania o kwestie związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Coraz częściej, zarówno duże, średnie, jak i małe przedsiębiorstwa zlecają zadania z tym związane zewnętrznym ośrodkom, które zajmują się kompleksową obsługą BHP. Co to oznacza w praktyce?

BHP, a obowiązki pracodawcy

W każdym zakładzie pracy, niezależnie od jego wielkości, muszą zostać spełnione standardy BHP oraz przeciwpożarowe. Pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż 100 osób, mogą wynająć firmę zewnętrzną zajmującą się tymi kwestiami. Natomiast w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 100 osób należy utworzyć Służbę BHP, która działa w pełnym wymiarze godzin.

Zatrudnianie zewnętrznych firm polega najczęściej na outsourcingu BHP, który oferowany jest m.in. przez http://gdbhp.pl/szkolenia-outsourcingowe/outsourcing-bhp-ppoz/. A co wchodzi w zakres tych usług i kiedy opłaca się na to zdecydować?

Outsourcing BHP – zakres usług

Na czym polega outsourcing BHP? Na przekazywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zabezpieczeniami przeciwpożarowymi firmom, które zatrudniają specjalistów w tym obszarze. Dzięki temu na terenie zakładu pracy spełniane są wszystkie standardy, a pracodawca nie musi obawiać się wysokich kar w przypadku kontroli lub wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości wynikających z jego winy podczas wypadku.

Warto wiedzieć, że takie usługi mogą być wykonywane jednorazowo (np. szkolenie dla pracowników) lub ciągle. W drugim przypadku zewnętrzna firma zajmuje się nie tylko dostosowaniem budynku do standardów bezpieczeństwa i przygotowaniem pracowników do pracy, ale także prowadzeniem dokumentacji. A jaki jest zakres usług?

W ofertach firm zajmujących się outsourcingiem BHP można znaleźć m.in. wstępne oraz okresowe szkolenia dla pracowników (ważne jest, że to zewnętrzna firma, a nie pracodawca, sprawuje nadzór nad terminem kolejnego, obowiązkowego szkolenia), audyty BHP, przeprowadzanie dochodzenia w przypadku wypadku oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej, przygotowanie oceny ryzyka zawodowego, skompletowanie odpowiednich środków ochrony osobistej (w szczególnych przypadkach możliwy jest wynajem i serwis odzieży roboczej).

Specjaliści przygotowują ergonomiczne stanowiska pracy, zajmują się też przechowywaniem niezbędnej dokumentacji.

BHP

Czy outsourcing BHP się opłaca?

Coraz więcej właścicieli przedsiębiorstw docenia zalety korzystania z outsourcingu BHP. W tym wypadku konieczna jest znajomość wielu przepisów oraz umiejętność dostosowania ich do panujących warunków – dzięki pomocy ze strony zewnętrznych firm pracodawcy nie muszą się tym zajmować.

Ponadto outsourcing takich usług zmniejsza koszty – nie jest konieczne zatrudnianie pełnoetatowego pracownika. Ważne jest również to, że zewnętrzni doradcy, szczególnie w przypadku audytów, w sposób obiektywny patrzą na warunki panujące w zakładzie, nie mają też obaw przed wytknięciem podstawowych błędów, od razu oferując sposoby rozwiązania problemów.

Ze względu na powyższe czynniki można stwierdzić, że warto zdecydować się na zlecenie kwestii związanych z BHP specjalistom z zewnątrz.