Co powinna zawierać etykieta?

Często słyszymy dziś, że podstawą świadomego odżywiania się jest czytanie etykiet. Możemy zauważyć, że w sklepach coraz więcej osób pochyla się nad opakowaniami produktów, szukając informacji na temat ich składu. Producenci mają więc obowiązek zadbać o to, aby dostarczyć konsumentom wszystkich niezbędnych danych. O tym, co powinno się znaleźć na etykietach produktów spożywczych, piszemy w poniższym artykule.

Etykietowanie – dlaczego jest tak ważne?

Celem etykietowania jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z danego produktu. Poprzez przekazywanie rzetelnych informacji wzrasta świadomość konsumentów na temat żywności, która trafia na ich stół. Przepisy co do wyglądu i zawartości etykiet reguluje rozporządzenie Unii Europejskiej.

Co musi się znaleźć na etykiecie?

Na etykiecie produktu spożywczego należy umieścić:

  • Nazwę produktu,
  • Nazwę producenta,
  • Termin zdatności do spożycia danego produktu,
  • Informacja dotycząca przechowywania produktu,
  • Waga produktu,
  • Skład produktu,
  • Informacja żywieniowa,
  • Przeznaczenie produktu i sposób przygotowania,
  • Informacje dodatkowe (na temat substancji uczulających lub niebezpiecznych dla zdrowia, zawartości alkoholu w przypadku produktów alkoholowych).

Etykiety – tylko suche informacje?

Oczywiście etykiety mogą wypełniać także funkcję reklamową i w większości wypadków tak właśnie jest. To dzięki nim identyfikujemy produkty i to one zachęcają nas do ich kupna. Etykiety tworzą także świadomość marki i zwiększają jej rozpoznawalność. Z tego względu etykieta nie powinna być jedynie listą informacji wymienionych w we wcześniejszym akapicie, ale także ciekawym nośnikiem reklamy. Pamiętajmy jednak, że na opakowaniach nie wolno umieszczać informacji wprowadzających konsumenta w błąd co do zastosowania bądź zalet produktu.

drukarka etykiet

Sposób prezentowania informacji

Informacje na etykietach powinny być prezentowane w sposób jasny, czytelny oraz rzetelny. W naszym kraju z oczywistych względów etykiety należy wykonywać w języku polskim. Zgodnie z rozporządzeniem unijnym czcionka używana do zapisu wszystkich informacji powinna wynosić nie mniej niż 1,2 mm.

Zadbaj o najwyższą jakość etykiet

Nie ulega wątpliwościom, że etykiety powinny być wydrukowane na wysokiej jakości papierze. Jeśli się zaginają lub odklejają, nie wypełniają dobrze swojej funkcji i z całą pewnością nie zachęcają do kupna produktu. Aby nie dopuścić do realizacji takiego scenariusza, warto powierzyć druk etykiet profesjonalistom albo używać do tego celu specjalistycznego sprzętu. Drukarki do etykiet Memprint zawsze stają na wysokości zadania. Przekonaj się sam!