Czym jest radarowy pomiar poziomu?

Radarowy pomiar poziomu to bardzo bezpieczne i co najważniejsze niezawodne rozwiązanie do pracy w niekorzystnych warunkach przemysłowych. W dzisiejszych czasach radarowy pomiar wykorzystywany jest przede wszystkim przy wysokim ciśnieniu albo dla cieczy, które charakteryzują się dużą agresywnością chemiczną.

Jak dokonuje się pomiaru?

Metoda radarowa bazuje głównie na pomiarze czasu przelotu poszczególnych impulsów mikrofalowych, które emitowane są przez specjalną antenę i odbijane od powierzchni produktu wskutek zachodzących zmian impedancji falowej. Warto wspomnieć także i o tym, że czas przelotu impulsów odbitych jest zawsze wprost proporcjonalny do odległości od powierzchni danego produktu. Dzięki znajomości wysokości zbiornika oraz zmierzonej odległości bez żadnego większego problemu można obliczyć poziom produktu.

radarowy pomiar poziomu

Jakie ma zalety radarowy pomiar poziomu?

Radarowy pomiar poziomu ma bardzo wiele zalet, dlatego też metoda ta jest wykorzystywana na szeroką skalę. Jedną z największych zalet jest oczywiście to, że wszystkie pomiary są bezkontaktowe. Przy metodzie radarowej nie ma żadnych części ruchomych, które ulegają zużyciu. Bardzo dużym plusem jest także niezależność dokonanego pomiaru od charakteru poszczególnych oparów nad powierzchnią produktu albo intensywności zapylenia. Metoda radarowa pozwala przeprowadzić bardzo dokładny pomiar nawet w przypadku zmiany produktu w zbiorniku. W wielu sytuacjach olbrzymią zaletą tej metody będzie także możliwość wykorzystania jej w temperaturach nawet do +450°C. Nie można zapominać także o nieograniczonej możliwości regulacji zakresu pomiarowego.

Zastosowanie

Jak wspomniano powyżej radarowy pomiar poziomu wykorzystywany jest w bardzo wielu branżach. Jest to idealne rozwiązanie nie tylko dla sektora wodno-kanalizacyjnego, ale również dla sektora spożywczego, przetwórczego i biomedycznego. W dzisiejszych czasach producenci oferują bardzo wiele różnorodnych anten, które można wykorzystać praktycznie do każdego rodzaju pomiaru radarowego.