Tradycyjna energia vs OZE – podobieństwa i różnice

Jak powszechnie wiadomo, energetyka to jedna z gałęzi przemysłu, której zadaniem jest przetwórstwo wszelkich, dostępnych form energii. Uważana jest na jeden z najbardziej szkodliwych sektorów gospodarki – wpływa negatywnie na nasze środowisko naturalne, a także zdrowie. Do nieodnawialnych źródeł energii należą m.in.: gaz ziemny, ropa naftowa czy węgiel.

Ratunku szuka się obecnie w odnawialnych źródłach energii, których wykorzystywanie wcale nie wiąże się z ich ubytkiem, ponieważ ich zasób sam się odnawia w dosyć krótkim czasie. Co możemy zaliczyć do odnawialnych źródeł energii? Z pewnością: promieniowanie słoneczne, wiatr, fale morskie, opady czy też geotermię, czyli energię cieplną skał, gruntu pod powierzchnią ziemi. Czy można dostać kredyt na oze?

Odnawialne źródła energii – w nich nadzieja?

Pomimo faktu, że słońce, woda oraz wiatr są ‘szeroko dostępne’ i za darmo, tak naprawdę wykorzystywanie ich było o wiele droższe niż spalanie paliw kopalnych. Dopiero w momencie, kiedy zaczęto ich używać na większą skalę – dostrzeżono delikatny spadek cen. Nie bez znaczenia była też kwestia rozwoju nowoczesnej technologii niezbędnej przy tego typu rozwiązaniach. W takim sposobie dostarczania energii dostrzega się wiele zalet, jak choćby: ograniczenie zanieczyszczeń, emisji gazów cieplarnianych, czy też importu surowców energetycznych.

Podobieństwa i różnice pomiędzy odnawialnymi a nieodnawialnymi źródłami energii

W przypadku nieodnawialnych źródeł energii proces zamiany surowców w energię jest dosyć dobrze znany, natomiast przy źródłach odnawialnych wciąż poznajemy te sposoby i wdrażamy nowe technologie, za pomocą których jesteśmy w stanie tego dokonać. Nieodnawialne źródła pozwalają raczej na tanie otrzymywanie energii, odnawialne – już niekoniecznie. Podczas spalania nieodnawialnych źródeł do atmosfery przedostaje się więcej zanieczyszczeń, a same złoża ulegają stopniowemu procesowi wyczerpania, podczas gdy źródła odnawialne, jak sama nazwa mówi, odnawiają się same.

Finansowanie oze

Kredyt na oze oczywiście jest możliwy i udziela go Fundusz Pożyczkowy. Najczęściej korzystają z niego małe i średnie przedsiębiorstwa, które pragną:

  • poprawić swoją efektywność energetyczną,

  • zmodernizować budynki pod względem elektrycznym, jak również zwiększyć efektywność energetyczną o kilkanaście procent.

Fundusz Pożyczkowy, który daje kredyty na oze, zapewnia dogodne procesy finansowania w postaci właśnie zaczerpnięcia potrzebnej pożyczki termo modernizacyjnej.

Jak wyglądają warunki dotyczące udzielenia takiego rodzaju pożyczki na oze?

Przede wszystkim oprocentowanie jest tutaj stałe i wynosi 0,28% w skali roku w przypadku inwestycji, które przewidują znaczną poprawę swojej efektywności energetycznej o przynajmniej 60% oraz 0,56% w skali roku dla tych, którzy przewidują poprawę od 25- 59,99%. Prowizja wynosi 0%, a maksymalna kwota pożyczki to 1 000 000 zł.

Niepotrzebny jest wkład własny, a okres pożyczkowy wynosi średnio 120 miesięcy. To, co wydaje się mieć kluczowe znaczenie to okazanie audytu, który weryfikuje osiągnięty poziom dotyczący założonej efektywności energetycznej. Należy go przedstawić tuż po zakończonej inwestycji.

Pożyczka termomodernizacyjna

Kredyt na oze przeznaczony jest m.in. do:

  • modernizacji i wszelkich ulepszeń, systemów sterowania, instalacji technicznych, których zadaniem jest poprawienie efektywności energetycznej,

  • instalacji, które umożliwiłyby odzyskanie energii cieplnej powstającej w wyniku procesów przemysłowych,

  • wprowadzenie i zastosowanie urządzeń, które miałyby być energooszczędne,

  • modernizacji budynków pod kątem energetycznym, tzn. ocieplenie budynku, zmiana systemu grzewczego, użycie energooszczędnego oświetlenia, przebudowę systemów klimatyzacji oraz wentylacji. Oczywiście przeznaczenie takiego rodzaju pożyczki nie kończy się wyłącznie na wymienionych powyżej propozycjach.

Pożyczka na oze

Co w momencie, kiedy firma nie spełnia wymogów pożyczki termodynamizacyjnej? Nic straconego! W takiej sytuacji warto ubiegać się o pożyczkę RPO 0%. Dzięki niej będziesz w stanie kupić lepszy i wydajniejszy sprzęt. Jakie są warunki? Przede wszystkim celem jest zakup urządzeń, wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych oraz modernizacja obiektów przeznaczonych do świadczenia usług. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 50 000 zł, a okres pożyczkowy – 60 miesięcy. Prowizja natomiast waha się od 1% do 5%.