Dotacja Unijna na założenie własnej firmy

Marzenia o własnej firmie i byciu sobie samemu szefem mogą niestety skończyć się fiaskiem, jeśli nie posiadamy odpowiednich funduszy. Założenie nawet jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z kosztami, choćby zakupu komputera czy telefonu. Co więc zrobić, jeśli nasze konto świeci pustkami, a Bank niechętnie z nami rozmawia?

Otóż z pomocą przychodzi Unia Europejska, która w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oferuje nowemu przedsiębiorcy nawet 40.000 zł, a także wsparcie pomostowe w pierwszym roku prowadzenia firmy w wysokości równej płacy minimalnej.
Oferowana pomoc jest bezzwrotna, jeśli firma utrzyma się na rynku przez okres jednego roku.
Do kogo skierowana jest ta oferta?

O dotację może się ubiegać każda osoba fizyczna, która chce otworzyć firmę i nie rejestrowała innej działalności gospodarczej w ciągu poprzednich dwunastu miesięcy. Pierwszeństwo w przyznawaniu dotacji mają następujące grupy:

– osoby do 25 roku życia;
– kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu i wychowywaniu dzieci;
– osoby długotrwale bezrobotne;
– osoby powyżej 50 roku życia;
– niepełnosprawni;
– mieszkańcy wsi.
Jak wygląda procedura uzyskania dotacji?
Aby złożyć wniosek o dofinansowanie należy zgłosić się do operatora w swoim regionie. Listę z kontaktami do tych instytucji znajdziemy w urzędach oraz lokalnych punktach informacyjnych. Czasem ze względu na duże zainteresowanie, operator może zarządzać spełnienia dodatkowych wymogów lub przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną. Jeśli już nasz pomysł zostanie zaakceptowany, uzyskamy pomoc przy wypełnieniu niezbędnej dokumentacji.
Dokumenty wymagane do ubiegania się o dotację to prawidłowo wypełniony wniosek oraz stworzony biznesplan. Z biznesplanu bowiem komisja będzie czerpać informacje o szansie powodzenia przedsięwzięcia, m.in. oceni pomysł, otoczenie konkurencyjne firmy, prognozowane koszty i zyski. Te informacje w głównej mierze zadecydują o zakwalifikowaniu się do projektu.
Jeżeli zapadnie pozytywna decyzja, przedsiębiorca podpisuje stosowną umowę i przystępuje do realizacji projektu. Działania przedsiębiorcy będą oceniane za zgodność z zapisami biznesplanu. Pieniące są wypłacane zazwyczaj w ciągu dwóch miesięcy.