Czym jest gestia transportowa?

Wszystkie transakcje handlowe wymagają odpowiednich zabezpieczeń. A jednym z ważnych aspektów w kontaktach pomiędzy kontrahentami jest uzgodnienie formy i warunków transportu towarów pomiędzy podmiotem sprzedającym a kupującym. Dokumentem regulującym przebieg, organizację i koszty przewozu jest gestia transportowa.

Czym jest gestia transportowa?

Jest to zbiór praw i obowiązków, które w drodze negocjacji są ustalane pomiędzy stronami dokonującymi transakcji sprzedaży i zakupu. Najczęściej już na etapie przystępowania do ustalania warunków kontraktu, jest zawierany odpowiedni dokument, który określa rodzaj gestii transportowej, czy ma być ona własna, czy też obca. W formie umowy zlecenia ustala się szczegóły dotyczące transportu towaru, takie jak która strona wybiera rodzaj transportu, trasę, przewoźnika oraz terminy odbioru i dostawy przedmiotu handlu. Najważniejszym aspektem gestii jest ustalenie, która ze stron ponosi odpowiedzialność za przesyłany towar i w jakim zakresie.

gestia transportowa

Rodzaje gestii ze względu na zakres i sposób transportu

Istnieją trzy zasadnicze rodzaje, gdzie gestia transportowa jest określana jako własna, obca lub mieszana.

  1. Gestia transportowa własna występuje w przypadku, kiedy to bezpośrednio sprzedawca lub odbiorca we własnym zakresie odpowiada za zorganizowanie oraz pokrycie kosztów transportu
  2. Obca gestia jest to zlecenie całości procesu transportu zewnętrznej firmie spedycyjnej, która zdejmuje ze stron umowy obowiązek ustalenia wszelkich aspektów przewozu, jak drogę morską, lotniczą, kolejową, drogową oraz środek transportu, a także wszelkie terminy dotyczące odbioru i dostawy. Spedytorzy zajmujący się zawodowo taką działalnością są w stanie znaleźć tańsze i szybsze sposoby przewozu towarów, jednak wiadomo, że pobierają za taką usługę stosowną prowizję
  3. Gestia transportowa mieszana polega na tym, że sprzedający i kupujący dzielą się odpowiedzialnością za towar w ten sposób, że pierwszy z nich odpowiada za dostawę do miejsca załadunku, a kupujący za pozostałą do pokonania trasę

Kiedy wybierany jest konkretny rodzaj gestii?

Na terenie kraju najczęściej praktykowana jest gestia własna, która obliguje organizację całego transportu stronę sprzedającą. To ona wraz ze sprzedażą towaru zobowiązuje się równocześnie do jego dostarczenia. W obrocie międzynarodowym częściej wybiera się dwie pozostałe możliwości ze względu na o wiele dłuższe trasy oraz często konieczność skorzystania z różnych łączonych sposobów przewozu towarów, jak na przykład droga morska i lądowa.

Źródło: http://seacargoo.com/blog/64/gestia-transportowa-co-to-jest-i-z-czym-to-sie-je