Społeczna odpowiedzialność biznesu – na czym polega i jakie niesie za sobą korzyści?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (w skrócie CSR – Corporate Social Responsibility) to założenie, według którego przedsiębiorstwa powinny być odpowiedzialne za swój wpływ na społeczeństwo oraz środowisko, a także uwzględniać potrzeby interesariuszy. Firma, funkcjonując zarówno w przestrzeni ekonomicznej, społecznej, jak i przyrodniczej, wpływa w różny sposób na otoczenie, dlatego tak ważne jest dbanie przez nią o zrównoważony rozwój. CSR to etyczne i przejrzyste postępowanie, które stworzone zostało w trosce o ludzi i ich otoczenie.

Główne cele społecznej odpowiedzialności biznesu

CSR nie jest formą strategii marketingowej, która ma na celu wyłącznie poprawę wizerunku firmy (choć prowadzony w przemyślany sposób może przyczyniać się do wzrostu popularności marki), ale raczej szeregiem działań na rzecz ludzi (zarówno tych najbliższych, czyli pracowników, jak i grup interesariuszy) oraz środowiska. Ważne jest jednak to, aby działania w ramach społecznej odpowiedzialności były konsekwentnym i stałym elementem budowania tożsamości marki. Akcje jednorazowe nie poprawią kondycji społeczeństwa, a także przyrody – będą jedynie kroplą w morzu potrzeb. Strategia społecznie odpowiedzialna to inicjatywy rozwijane w ciągu wielu lat i towarzyszące rozwojowi przedsiębiorstwa na każdym jego etapie.

Społeczna odpowiedzialność biznesu – na czym polega i jakie niesie za sobą korzyści?

Jakie korzyści przynoszą działania CSR-owe?

Społeczna odpowiedzialność biznesu to nie tylko korzyści dla samego środowiska i zasobów ludzkich, choć jest to najważniejszym celem tych działań, ale także pewne plusy dla przedsiębiorstwa. Najczęściej firmy zaczynają od akcji skupionych wokół najbliższego otoczenia, angażując się w różne inicjatywy na potrzeby lokalnych społeczności, zyskując przychylność mieszkańców. Prowadzenie działań na rzecz ludzi sprawia, że marka staje się rozpoznawalna oraz pozytywnie kojarzy się odbiorcom, dzięki czemu łatwiej im podjąć decyzję np. o skorzystaniu z usług takiego przedsiębiorstwa. Stają się oni też wobec niej bardziej lojalni, co dodatkowo wpływa na reputację samej firmy. CSR wiąże się z przejrzystym sposobem zarządzania oraz z odpowiedzialnym prowadzeniem działalności gospodarczej, co przyczynia się do zaufania ze strony inwestorów, którzy chętniej wspierają markę. To z kolei ma związek z następną korzyścią, czyli wzrostem konkurencyjności i zdobyciem przewagi nad innymi przedsiębiorstwami. Nie sposób nie wspomnieć też o kształtowaniu pozytywnego wizerunku wśród pracowników, dzięki czemu firma ma możliwość zatrudniania najlepszych specjalistów, którzy sami chcą pracować w organizacji odpowiedzialnej społecznie.

Dobre przykłady społecznej odpowiedzialności

Przykładów dobrych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu nie trzeba szukać daleko, gdyż rodzimy rynek obfituje w przedsiębiorstwa zaangażowane społecznie. Jedną z nich jest polska firma rodzinna LPP, która w swoich działaniach wspiera nie tylko organizacje przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu, ale także aktywnie angażuje się w wolontariat pracowniczy. Co roku na rzecz najbardziej potrzebujących osób przekazywane są zarówno fundusze, jak i ubrania produkowane dla marki. Ponadto dla firmy istotna jest również kontrola łańcucha dostaw – audytorzy LPP wizytują systematycznie w zakładach produkcyjnych, sprawdzając, czy pracownicy mają zapewnione odpowiednie warunki pracy. Ważne jest też to, w jakim stanie są hale oraz czy są zgodne zarówno z normami, jak i prawem. Przedsiębiorstwo każdego roku przeznacza na wszystkie te działania ogromne sumy pieniędzy, dlatego to jedna z firm-liderów CSR w Polsce.