Małe elektrownie wodne

Rozwój źródeł energii odnawialnej zarówno w naszym kraju jak i w całej Europie powoduje, że coraz więcej firm buduje małe elektrownie wodne. Małe elektrownie wodne są to elektrownie wodne o zainstalowanej mocy na poziomie nie wyższym niż pięć megawatów.

Małe elektrownie wodne wykorzystują odnawialne źródło energii – ruchy płynącej wody, dzięki czemu zaliczane są do energetyki odnawialnej, tak zwanej zielonej energii. Standardowa mała elektrownia wodna składa się z kilku elementów. Podstawowym jest próg spiętrzający poziom wodę w rzece do stałego poziomu, dzięki któremu utrzymywany jest odpowiedni stan wód. Konieczny jest również oczywiście budynek elektrowni w którym zainstalowane są wszystkie elementy siłowni – urządzenia elektryczne produkujące prąd oraz urządzenia przesyłowe i turbiny.

Mała elektrownia wodna składa się również z kanału który doprowadza i odprowadza wodę z turbin a także czasem instalowana jest przepławka. Do najważniejszych zalet małych elektrowni wodnych należą: szybka budowa, brak zanieczyszczenia środowiska i możliwość instalacji w wielu miejscach na terenie całego kraju, zmniejszenie erozji dna, wysoki poziom dotacji z Unii Europejskiej na projekty ekologiczne, ograniczone wymagania zasobów ludzkich i inne. Spośród najczęściej wymienianych wad najistotniejsze wydają się: wysokie koszty budowy, protesty mieszkańców związane z budową, niestabilność odstaw prądu, niska wydajność, uniemożliwienie migracji ryb czy naruszenie biologicznej równowagi w rzece. Małe elektrownie wodne stają się jednak coraz popularniejszą alternatywą dla zarówno innych źródeł zielonej energii jak i dla tradycyjnej, brudnej energii.

Wymogi stawiane nam przez Unię Europejską powodują, że coraz większy udział w całej produkcji energii elektrycznej muszą mieć źródła odnawialne. Budowa małych elektrowni wodnych jako mocno dotowana może stać się w najbliższych latach jedną z szybciej rozwijających się dziedzin energii odnawialnej na terenie naszego kraju. W końcu popyt na energię elektryczną cały czas rośnie, a koszty brudnej energii rosną z roku na rok. Daje to szansę na wybicie się małym elektrowniom wodnym.