Zagrożenie metanowe

Węgiel to wciąż główny surowiec energetyczny zapewniający prąd Polsce. Jego wydobycie wciąż się rozwija. Praca w kopalni nie należy jednak do łatwych, ani bezpiecznych. Złoża węgla generują silne zagrożenie metanowe. Czym jest to zjawisko? Co jest jego powodem? Sprawdźmy.

Dlaczego metan stanowi zagrożenie?
Zagrożenie metanowe to zjawisko związane z warunkami panującymi w kopalni, a dokładnie z obecnością szkodliwego metanu. Jego niebezpieczny charakter wynika z faktu, że wypiera on tlen przez co tworzy atmosferę, która uniemożliwia prawidłowy proces oddychania. Na tym nie kończy się jednak zagrożenie metanowe. Jest to bowiem gaz, który wykazuje wyjątkową łatwopalność. Jego mieszanina z odpowiednią ilością powietrza może powodować wybuch. Jego najsilniejsza postać będzie miała miejsce w sytuacji mieszaniny powietrza z dziewięcioma procentami metanu.

Zagrożenie metanowe
Źródło img: Wikipedia

Występowanie metanu
Występowanie metanu w kopalniach węglowych notowane jest pod dwoma postaciami. Pierwsza z nich to tzw. swobodne występowanie. Polega to na gromadzeniu się i utrzymywaniu gazu w różnego rodzaju szczelinach i porach. Druga spotykana forma występowania niebezpiecznego metanu to postać związana z węglem. Łączy on się bowiem w sposób fizyczny i chemiczny ze strukturą węgla. Wyrobisko górnicze przyczynia się do zmiany rozkładu ciśnienia gazów, które znajdują się w złożu. Powoduje to uwalnianie się zarówno metanu wolnego, jak i tego, który znajduje się w związku z węglem. Charakter tego procesu może być rozmaity. Od powolnego uwalniania się, przez gwałtowne, aż do nagłego wyrzutu gazu.

Jak przeciwdziałać zagrożeniu?
W celu eliminowania ryzyka, specjaliści podejmują czynności związane z odmetanowieniem złóż, w których wykrywa się silną obecność gazu. Ważnym elementem bezpieczeństwa prowadzenia wydobycia jest staranna selekcja z wykorzystywanych części złóż. Prace nie są prowadzone w silnie zagrożonych strefach. Najważniejszy jest oczywiście regularny monitoring obecności gazu przy wykorzystaniu najbardziej nowoczesnych technologii pomiarowych.