Pomoc de minimis – na czym polega i kto może ją otrzymać?

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać od państwa pomoc finansową, która daje im duże szanse na rozwój. Taki rodzaj wsparcia nazywa się pomocą de minimis. Aby ją otrzymać, trzeba spełnić kilka wymagań, a sama pomoc jest regulowana poprzez ustawy, które dokładnie określają, ile pieniędzy może otrzymać jedna firma. Komu należy się takie wsparcie i jak je uzyskać?

Krótka charakterystyka pomocy de minimis

Polscy przedsiębiorcy od lat mogą skorzystać ze wsparcia publicznego, które dostępne jest za pośrednictwem wielu programów. Pomysł ten narodził się z potrzeby wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw w trakcie rozwoju, a wyrósł na gruncie przekonania, że niewielka (dla państwa) wartość pomocy nie wpłynie na naruszenie konkurencyjności. Jest to podstawowy rodzaj pomocy publicznej, który poza dotacjami ze środków unijnych może obejmować także szereg innych działań – m.in. ulgi w spłacie podatku. Warto zauważyć, że pomoc de minimis nie ma na celu ratowania bankrutującej firmy, toteż skorzystać mogą z niej wyłącznie ci właściciele, którzy chcą rozwinąć swoją działalność. Spółki, mające trudną sytuację ekonomiczną nie mają co liczyć na ten rodzaj wsparcia.

Pomoc de minimis – na czym polega i kto może ją otrzymać

Ogóle zasady przyznawania pomocy de minimis

Wsparcie, tak jak już zostało wspomniane, dotyczy głównie dotacji ze środków Unii Europejskiej. Jednak to nie jedyna forma – można dodatkowo skorzystać też ze wsparcia państwa, które m.in. może zwolnić przedsiębiorcę z podatku od nieruchomości lub umorzyć odsetki ZUS. Co więcej, kwotę otrzymać można też na wszelkiego rodzaju szkolenia dla pracowników, inwestycje czy gwarancje kredytowe – wszystko, co wpłynie korzystnie na stan spółki i zapewni jej rozwój. Oczywiście pomoc de minimis nie może przekroczyć określonej kwoty. W przypadku zwykłych firm wynosi ona max. 200 tys. euro, ale na okres 3 lat kalendarzowych. Wyjątek stanowią tu firmy z sektora drogowego transportu towarów, które uzyskać mogą max. 100 tys. euro. Wsparcie de minimis może być udzielane również w formie poręczeń (takiego rodzaju dotacji dostarcza m.in. https://funduszpomerania.pl), które nie mają formy bezpośredniego dofinansowania i udzielane są w ramach rynkowych instrumentów finansowych.

Kto jest wyłączony z pomocy de minimis?

Istnieje także grupa podatników, którzy nie mogą skorzystać z dofinansowania. Tak jak już zostało wspomniane, są wśród nich właściciele firm upadających lub bankrutujących. Jednak to nie jedyni inwestorzy nieobjęci wsparciem. Na dotacje nie mogą liczyć też przedstawiciele sektora rybołówstwa i akwakultury oraz ci zajmujący się podstawowym wytwarzaniem produktów rolnych. Nie skorzystają z niej również przedsiębiorcy z branży transportu drogowego, którzy prowadzą działalność zarobkową w tym zakresie.