Identyfikatory dla pracowników z dostępem do pomieszczeń

W wielu nowoczesnych firmach stanowią podstawowy element wyposażenia każdego pracownika, który służy identyfikacji jego tożsamości, ale także umożliwia dostęp do poszczególnych pomieszczeń i swobodne przemieszczanie się w firmie. Identyfikatory dla pracowników, które w sposób luźny zwisają na smyczy zawieszonej na szyi to najbardziej charakterystyczny obraz współczesnej korporacji.

Podstawowe zadanie identyfikatorów
Podstawowe zadanie, jakie mają spełnić identyfikatory dla pracowników, to oczywiście szybkie poznanie tożsamości pracownika przez klienta, kontrahenta. Zwiększa to poczucie profesjonalizmu firmy i uwiarygadnia komunikację. Dzięki temu, nawet w wielkiej korporacji, która zatrudnia ogromną ilość pracowników, każdy jest w stanie poznać tożsamość współpracownika, nawet podczas krótkiej rozmowy. W dużym stopniu ułatwia to współpracę.

Identyfikatory dla pracowników z dostępem do pomieszczeń

Zadania dodatkowe
Nowoczesne budownictwo biurowe cechuje się izolowaniem pomieszczeń firmowych przed dostępem do nich osób niepowołanych, co zazwyczaj podyktowane jest przechowywaniem dużej ilości dokumentów zawierających informacje wrażliwe. W tym celu stosuje się zamykane bramki wpuszczające na korytarz i blokowane drzwi do każdego pomieszczenia. Nowoczesne identyfikatory dla pracowników ze specjalnym chipem, stanowią jednocześnie kartę dostępu do zamkniętych pomieszczeń. Każdy pracownik może szybko otworzyć drzwi poprzez przyłożenie karty do czytnika. Jednocześnie, w systemie zapisuje się każde wejście i wyjście oraz imię i nazwisko osoby, która dokonała odblokowania drzwi. Dla pracodawcy może to być pomocna informacja w przypadku naruszenia praw, kradzieży itp. sytuacji niepożądanych. Karty identyfikacyjne mogą mieć różny charakter i rozmaite stopnie dostępu. Pracownicy mniejszego szczebla mogą uzyskać dostęp jedynie do niektórych pomieszczeń, a pracownicy zatrudnieni na wyższych stanowiskach mogą uzyskać możliwość odblokowania wszystkich pomieszczeń. Stopnie dostępu można przyznawać dowolnie, według zachodzących potrzeb w firmie.

Potrzebujesz identyfikatorów dla pracowników? Znajdziesz je tu: http://studioid.pl/14-identyfikatory-plastikowe