Co musisz wiedzieć o obligacjach korporacyjnych, zanim zaczniesz inwestować?

Ze względu na to, że inwestowanie na giełdzie staje się coraz bardziej ryzykowne, inwestorzy szukają sposobów na zabezpieczenie swojego kapitału. Jednym z nich są obligacje korporacyjne. Czym się charakteryzują? Jakie jest ryzyko związane z lokowaniem oszczędności w dłużne papiery wartościowe?

Co to są obligacje korporacyjne?

Zacznijmy od podstaw, czyli od tego, czym właściwie są obligacje korporacyjne. To dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw, czyli dokumenty, w których emitenci zobowiązują się do spłaty określonych świadczeń względem inwestora. Obligacje korporacyjne dobrze opisuje BestCapital.pl, tam można znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania. My chcielibyśmy jedynie w skrócie wytłumaczyć, z czym związany jest zakup papierów dłużnych.

Co musisz wiedzieć o obligacjach korporacyjnych, zanim zaczniesz inwestować?

Spółki, które potrzebują kapitału na dalszy rozwój firmy, często decyduja się na emisję obligacji. Inwestor, który zdecyduje się na ich wykup w pewnym sensie „pożycza” przedsiębiorstwu te pieniądze, dlatego mówi się o dłużnych papierach wartościowych. Nie robi tego jednak za darmo – większość obligacji (z wyjątkiem zerokuponowych), jest odpowiednio oprocentowanych. Emitent w określonych odstępach czasu wypłaca inwestorowi odsetki wynikające z oprocentowania i właśnie na tym można zarabiać.

Czy z inwestowaniem w obligacje korporacyjne związane są dodatkowe koszty?

Zanim zaczniesz inwestować w obligacje korporacyjne, musisz wiedzieć, w jakich sytuacjach poniesiesz dodatkowe koszty. Jeśli zdecydujesz się na zakup papierów dłużnych na rynku pierwotnym, unikniesz opłat. To jednak związane jest z zainwestowaniem dużego kapitału, na co nie każdy inwestor może sobie pozwolić.

Natomiast gdy będziesz chciał handlować obligacjami na rynku wtórnym, musisz posiadać konto maklerskie – bez niego nie będziesz mógł realizować transakcji. To, jakie koszty poniesiesz, zależy głównie od tego, jaki rachunek brokerki wybierzesz, jaka będzie w nim prowizja.

Gdzie kupić papiery dłużne przedsiębiorstw?

Jak już zostało to zasygnalizowane, papiery dłużne przedsiębiorstw możesz kupić na rynku pierwotnym lub wtórnym. Na czym polega różnica?

Na rynku pierwotnym zakupu dokonujesz bezpośrednio od emitenta na drodze emisji publicznej (o której informacja jest powszechnie dostępna) lub emisji prywatnej (skierowanej maksymalnie do 149 imiennie wskazanych inwestorów). Choć to rozwiązanie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów, aby móc zainwestować, musisz posiadać wysoki kapitał, zaczynający się od kilkudziesięciu tysięcy złotych. To duża bariera dla inwestorów indywidualnych.

W Polsce działa jednak rynek wtórny Catalyst, który służy do obrotu obligacjami korporacyjnymi między inwestorami. Catalyst jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych, a minimalna kwota wejścia wynosi nawet 100 zł. Oczywiście, inwestując tę sumę, czy nawet 1000 zł, nie możesz spodziewać się wysokich zysków. Jest to jednak dobry początek.

Od czego zależy oprocentowanie papierów wartościowych spółek?

To, co interesuje każdego inwestora, to ewentualny zysk, który uzależniony jest od oprocentowania, czyli w praktyce – od wysokości odsetek. Oczywiście, czynników wpływających na oprocentowanie papierów dłużnych jest wiele, jednak najważniejszym z nich jest kondycja finansowa emitenta.

Jeśli jest on w stabilnej sytuacji i kapitału potrzebuje jedynie na rozwój nowych projektów, ryzyko inwestowania w niego będzie niskie, a co za tym idzie – również i oprocentowanie. To pewny, bezpieczny zysk. Lecz gdy jego sytuacja pogarsza się, rośnie ryzyko. I aby zachęcić potencjalnych inwestorów, taka spółka oferuje wyższe oprocentowanie, które ma zrekompensować podejmowane ryzyko. Lecz decyzja i tak zawsze na końcu należy do inwestora.