Jak opracować skuteczny biznesplan?

Po pierwsze: liczy się pomysł na biznes. Najlepiej podejmować się prowadzenia działalności gospodarczej w  zgodzie z własnymi kwalifikacjami zawodowymi. takie podejście zawsze zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu w danej branży.

Trzeba tez wziąć pod uwagę, że w niektórych branżach wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego.  Oczywiście nie zawsze przedsiębiorca prowadzący działalność musi być fachowcem z konkretnej dziedziny. Tak naprawdę liczą się umiejętności interpersonalne, charyzma i zdolności przywódcze. Menedżerów i pracowników znających się doskonale na swojej branży można zatrudnić, ale odpowiednich cech charakteru nie da się wypracować z dnia na dzień. Niektórzy po prostu rodzą się liderami, inni – nie.

Po drugie: należy wziąć pod uwagę przesłanki, na podstawie których można wnioskować, że inwestujemy w dobry interes. Jeśli istnieje \”nisza rynkowa\” lub zapotrzebowanie na wybrany rodzaj usług można domniemywać, że jej zapełnienie przyniesie wymierne korzyści. Nie bez znaczenia są też takie czynniki jak korzystne przepisy podatkowe, wszelkiego rodzaju ulgi, wsparcie z funduszy gminy lub powiatu.

Po trzecie: biznesplan powinien mieć odpowiednią strukturę. Mianowicie należy zadbać o podstawowe elementy biznesplanu, tj. streszczenie, charakterystyka przedsiębiorstwa, charakterystyka oferowanych produktów lub usług, informacje dotyczące zarządzania i organizacji firmy, harmonogram zadań, plan marketingowy. To właśnie plan marketingowy jest najważniejszą częścią biznesplanu. Powinien zawierać ogólna charakterystykę rynku(jego zasięg i chłonność), ewentualnych nabywców, dostawców towarów, charakterystykę konkurencji oraz strategie marketingową, czyli sposób realizacji biznesplanu. Drugim równie istotnym elementem biznesplanu jest strategia finansowa. Należy w niej opisać wydatki związane z rozpoczęciem działalności w jej pierwszym okresie, rachunek zysków i strat, który powinien dowieść opłacalności projektu. Plan finansowy to także bilans otwarcia z uwzględnieniem aktywów (składniki posiadanego majątku) oraz pasywów (kapitał – własny i obcy będący źródłem finansowania działalności).

Wszelkie ryzyko przy podęciu decyzji o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej jest w nią wpisane. Dlatego pierwsze niepowodzenia nie powinny na starcie nikogo zrażać ani zniechęcać. Liczą się umiejętności zarządzania przedsiębiorcy w warunkach ryzyka. Istotne jest zatem poznanie funkcji zarządzania wykorzystywane w procesie decyzyjnym. Przyczyniają się one do realizacji wyznaczonych celów.

W skład procesu decyzyjnego wchodzą: planowanie, czyli dobry biznesplan, organizowanie formalnej struktury firmy, kierowanie i motywowanie pracowników oraz kontrolowanie zgodności wykonywanych zadań z założonymi celami i wprowadzanie niezbędnych zmian.