Recykling odpadów budowlanych i ich używanie przy budowie infrastruktury drogowej

Podczas prac budowlanych lub rozbiórkowych powstają odpady, które muszą być utylizowane w odpowiedni sposób.

Takie działania prowadzą do ich ponownego użycia przy realizacji projektów inwestycyjnych. Do ponownego użycia można przeznaczyć gruz z elementów betonowych z wyjątkiem cegły. Aby materiał nadawał się do dalszego wykorzystania, powinien on być rozdrobniony i tak przygotowany, aby spełniał normy budowlane. W ten sposób można użyć ponownie odpadów budowlanych do wzmacniania powierzchni lub utwardzania palców.

odpady budowlane recykling

Sposoby na oczyszczanie i selekcje takich odpadów

Jeżeli gruz został już wstępnie rozdrobniony, można rozpocząć jego selekcję na poszczególne frakcje. Każdy rodzaj kruszywa jest dostosowany do innych zadań i spełnia inną funkcję podczas prac przygotowujący plac pod budowę dróg. Skuteczne będą w tym wypadku przesiewacze wibracyjne. Regulowane sita ułatwiają ustawienie pożądanej wielkości ziaren. Od ich skuteczności przesiewania zależy jakość kruszywa i efekt, jaki uzyskamy po jego zastosowaniu na placu budowy. W ten sposób powstaje jednorodny materiał według zapotrzebowania klienta. Maszyny takie jak przesiewacze mogą stanowić oddzielne urządzenia lub być połączone w jeden ciąg produkcyjny z kruszarkami. Pozwala tao na uzyskiwanie przesianego materiału w miejscu odbioru gruzu lub placu firmy wykonującej podział na frakcje.

Wykorzystanie uzyskanego materiału

Podczas budowy dróg takie kruszywo pochodzące z odzysku może być używane w wielu miejscach na placu budowy. W pierwszej kolejności jest to produkt utwardzający grunt, przez co można wykonywać dalsze elementy drogi. Wymaga on oczywiście ubicia i sprawdzenia odporności na nacisk. Przy budowaniu specjalistycznych konstrukcji parametry, jakie ma spełniać kruszywo, są ustalone w specyfikacji i nie może być żadnych odchyleń ot, tak ustalonych wartości. Jeżeli jest taka możliwość, przetworzone odpady budowlane mogą być częścią betonu technicznego konstrukcji składających się na infrastrukturę drogową. Pozwala to na oszczędności i zmniejszenie kosztów całej inwestycji. Takie wypełnienia muszą być za każdym razem badane pod względem jakości i granulacji. Dotyczy to każdej dostawy dostarczanej na plac budowy drogi lub infrastruktury pomocniczej.