Z ISO można tylko zyskać

Wiele firm przekonało się już, że certyfikat ISO 9001 to gwarancja uzyskania przewagi na rynku. System zarządzania jakością wprowadzają zarówno małe i wielkie przedsiębiorstwa jak i samorządy czy organizacje pożytku publicznego.

To bardzo ważne w czasach wciąż rosnącej konkurencji i coraz wyższych wymagań klientów. Certyfikat jakości ISO to dla nich informacja, że firma wyróżnia się najwyższym poziomem oferowanych produktów i usług. Argumentem nie od odparcia jest również obowiązująca zasada: organizacja albo się rozwija i doskonali, albo ginie w otchłani bezlitosnego rynku. To coraz częściej wybór między „być” a „nie być”.

Inwestycja w prestiż

Pomysł opracowania uniwersalnego programu jakości narodził się w Stanach Zjednoczonych ponad pół wieku temu. Na bazie doświadczeń przedsiębiorców i obserwacji dynamicznie zmieniającego świata powstał najpierw system zarządzania jakością ISO 9001:2008 a potem ISO 9001:2015. Nowsza wersja ISO jest udoskonalonym modelem, który obowiązuje aktualnie podczas wdrażania systemu zarządzania jakością na całym świecie.

Zmiany na lepsze w przypadku ISO 9001:2015 względem wcześniejszej wersji, to przede wszystkim:

  • mniej biurokracji,
  • nacisk na zarządzanie firmą przez pryzmat jej celów,
  • wprowadzenie kategorii zarządzania ryzykiem.

Podmioty, które przeszły pomyślnie proces certyfikacji wskazują tylko na jedną wadę – czas jego trwania. Należy też liczyć się z kosztami – zarówno wdrożenia jak i utrzymania systemu. Rodzajem poniesionych kosztów jest też konieczność większego obciążenia pracowników (zwłaszcza tych, którzy do tej pory niezbyt przykładali się do swych obowiązków, skutecznie obniżając jakość oferowanych produktów lub usług). Bez wątpienia jednak – uzyskany wraz z certyfikatem ISO 9001:2015 prestiż i większa rentowność działalności, opłaca się każdej firmie.

stół konferencyjny

Bilans na plus

Wdrożenie ISO 9001 oznacza pozytywne efekty zarówno na poziomie funkcjonowania wewnętrznego jak zewnętrznego. Jeśli chodzi o korzyści dotyczące działalności firmy, wszystkie prowadzą do obniżenia kosztów działalności. Są to przede wszystkim:

  • większe zaangażowanie zmotywowanych pracowników,
  • wypracowanie przejrzystych zasad dotyczących produkcji, sprzedaży, planowania, szkoleń, identyfikacji zagrożeń, etc.,
  • sprawniejszy system decyzyjny i lepsza komunikacja.

Wskutek wdrożenia ISO 9001 organizacje odnotowują większą wydajność, motywację pracowników, a co za tym idzie – rosnącą rentowność.

W zakresie korzyści zewnętrznych, dostrzegalnych w otoczeniu organizacji, należy wymienić przede wszystkim poprawę wizerunku. Firma zyskuje na wiarygodności i konkurencyjności. Zyskuje też reputację organizacji, w której nie ma miejsca na chaos w żadnym z obszarów funkcjonowania. Począwszy od zarządzania firmą i jakości oferowanych dóbr lub usług, poprzez komunikację z klientem, bankami, organizacjami państwowymi czy kooperantami aż po uznanie na rynku międzynarodowym.

Rzadko kiedy podmioty decydują się na samodzielne wprowadzanie zmian w celu uzyskania certyfikatu ISO. Najczęściej korzystają z oferty firm konsultingowych, zawodowo wdrażających systemy jakości. Wybierając firmę konsultingową należy uważnie zapoznać się z jej ofertą i doświadczeniem, zdarza się bowiem, że w zdobyciu certyfikatu jakości chcą pomagać ci, którzy sami niewiele wiedzą na temat jakości usług. Fachową pomoc oferuje łódzka firma Pacuła Consulting – w ciągu dwudziestu lat istnienia zrealizowała blisko 1000 wdrożeń ISO 9001. Za każdym razem fachowo, skutecznie i szybko. Wśród zadowolonych klientów są m.in. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Rolls-Royce Poland, kosmetyczna firma Ziaja i wiele innych.