Fundusze inwestycyjne zamknięte – czym są i dla kogo?

Fundusze inwestycyjne zamknięte – czym są i dla kogo?

Fundusze inwestycyjne zamknięte tworzone są z myślą o osobach oczekujących dostępu do bogatszych możliwości inwestycyjnych niż te, które gwarantują fundusze otwarte. Sprawdź, czym jest taka forma inwestowania pieniędzy i kiedy warto się nią zainteresować.

Fundusze inwestycyjne zamknięte – ogólna charakterystyka

Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ-y), tak samo jak fundusze otwarte, są zarządzane przez ekspertów w dziedzinie inwestycji giełdowych i rynków finansowych. Rozporządzają oni wpłaconymi przez klientów środkami tak, aby wypracować dla nich możliwie jak najwyższe zyski.

Sama inwestycja w FIZ polega na zakupie certyfikatów inwestycyjnych, które są tytułem uczestnictwa w funduszu i wyrażają udział w jego aktywach. Certyfikaty można nabyć jedynie w okresie subskrypcji albo dodatkowo również na rynku giełdowym – o ile emitent wprowadził je do publicznego obrotu. Fundusze niepubliczne, czyli nienotowane na giełdzie fundusze inwestycyjne zamknięte, dostępne są jedynie dla wąskiego grona inwestorów gotowych ulokować w funduszu minimum 40 tys. euro. W przypadku FIZ-ów publicznych takie obostrzenia nie występują i można w nie inwestować nawet drobne kwoty – próg wejścia w taką inwestycję wyznacza cena certyfikatu danego funduszu.

Fundusze inwestycyjne zamknięte

W co i jak mogą inwestować fundusze inwestycyjne zamknięte?

Fundusze inwestycyjne zamknięte, w porównaniu do rozwiązań otwartych, podlegają znacznie bardziej liberalnym przepisom w zakresie sposobu lokowania środków. W składzie ich portfeli inwestycyjnych mogą znajdować się nie tylko klasyczne instrumenty, takie jak akcje czy obligacje, ale również np. waluty, nieruchomości czy udziały w spółkach z o.o. Co więcej dotyczą ich również górne limity zaangażowania w dany rodzaj inwestycji. Przykładowo fundusze otwarte mogą zainwestować w akcje jednej spółki maksymalnie 5% kapitału, tymczasem fundusze zamknięte aż 20%. Dzięki temu zarządzający FIZ-ami mają większą swobodę w kształtowaniu strategii inwestycyjnych, a co za tym idzie, często są w stanie oferować rozwiązania z większym potencjałem zysku.

Kogo mogą zainteresować FIZ-y?

Fundusze inwestycyjne zamknięte są inwestycją o niższej płynności niż fundusze otwarte. Certyfikaty FIZ-ów wycenia się najczęściej raz na dwa tygodnie lub raz na miesiąc, a na terminy ich wycen przeważnie przypadają okresy, w których można je odsprzedać funduszowi; niewielką płynność mają też certyfikaty funduszy publicznych.

W praktyce fundusze zamknięte sprawdzają się w przypadku inwestorów długoterminowych, chcących ulokować kapitał na minimum 3-4 lata. Z wcześniej wspomnianych względów powinny być jednak wybierane przede wszystkim przez tych z nich, którzy posiadają już pewną wiedzę inwestycyjną i finansową.