Czym są i jak działają manipulatory przemysłowe

Manipulator przemysłowy jest urządzeniem, które służy do transportowania ciężkich przedmiotów – nawet tych, które mają kilkaset kilogramów. Jest ono sterowane bezpośrednio przez operatora. Rozwiązanie zyskało na popularności ze względu na wymogi przepisów BHP odnoszące się do maksymalnego obciążenia pracowników podczas unoszenia czy przenoszenia ładunków.

Jak powszechnie wiadomo, podczas produkcji zachodzi nieustająca potrzeba dźwigania różnorodnych przedmiotów. Przeważnie są to opakowania zbiorcze lub półprodukty. Manipulatory przemysłowe doskonale sprawdzają się przy transporcie bliskim. Ze względu na to, że przepisy BHP narzucają bardzo konkretne normy dźwigania w zależności od rodzaju pracy oraz płci pracownika, tego typu rozwiązania sprawdzają się doskonale.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku częściowo reguluje normy od strony prawnej. Ograniczeniu podlega maksymalny ciężar ładunków przenoszonych ręcznie oraz stosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które mają na celu wyeliminowanie ręcznych prac transportowych.

operator maszyn

Produkcja i procesy magazynowe

Zarówno produkcja, jak i procesy magazynowe, wymagają przemieszczenia ładunków o bardzo dużej masie. To właśnie w takich przypadkach doskonale sprawdzają się manipulatoryhttps://www.necc.pl/produkty-i-uslugi/magazyny-i-manipulatory. To urządzenia przeznaczone do transportu bliskiego, których udźwig wynosi od kilkunastu do kilkuset kilogramów.

Ładunki mogą być przemieszczane na niewielkie odległości, a także unoszone, obracane, przechylane. Są one bardzo elastyczne pod kątem sterowania. Za ruchy “mechanicznych ramion” odpowiada operator.

Manipulator może być ręczny, mechaniczny, elektryczny, pneumatyczny bądź hydrauliczny. Ten ostatni jest wykorzystywany do najcięższych prac.

Kiedy stosować te urządzenia?

Urządzenia te stosuje się głównie przy powtarzalnych operacjach dotyczących transportu bliskiego. Jak wiadomo, w technologicznym cyklu są określone stałe procesy odnoszące się do zmiany orientacji produktu, jego miejsca bądź położenia. To właśnie te procesy powinny być wspomagane manipulatorami.

Są one bardzo dobrą alternatywą do innych popularnych urządzeń służących do ręcznych operacji np. suwnic, żurawi czy wyciągarek. Pozwalają one na równomierne, a jednocześnie bardzo stabilne procesy robocze. Zapewniają także wyższą wydajność produkcji.

Gwarancja płynnego ruchu

Zastosowanie tego rodzaju urządzeń gwarantuje płynny ruch przenoszonego ładunku, czego nie mogą dokonać inne urządzenia transportowe. Dodatkowe atuty to precyzyjne pozycjonowanie oraz operowanie. Dzięki nim możliwa jest praca nawet z bardzo delikatnymi maszynami, narzędziami czy produktami.

Nie musimy obawiać się, że nieostrożnie będziemy manewrować przenoszonym ładunkiem. Chroniony jest także sam operator. Atutem tych maszyn jest oczywiście nowoczesna pneumatyka.

sterowanie procesem technologicznym

Ogromne możliwości zastosowania

Dzięki manipulatorom przemysłowym możliwe jest wykonywanie różnego rodzaju czynności, które zapewniają precyzyjne operowanie pobieranym czy odkładanym produktem. To właśnie w tym tkwi ich przewaga nad pozostałymi urządzeniami do transportu bliskiego.

Konstrukcja chwytaka sprawia, że skraca się czas potrzebny operatorowi na sprawdzenie prawidłowego uchwytu, co jest ogromnym plusem podczas wykonywania pracy.

Budowa urządzenia

Urządzenia te podzielone są na dwa elementy ze względu na swoją funkcjonalność. Pierwszy z nich to chwytak, który odpowiada za prawidłowe uchwycenie ładunku. Drugi to część, która odpowiada za transport uchwyconego ładunku. Obydwie te funkcje są realizowane za pomocą silników, siłowników elektrycznych, pneumatycznych bądź hydraulicznych.

Z kolei ze względu na mechanizm podnoszenia oraz konstrukcję, urządzenia można podzielić na linkowe lub ze sztywnym układem ramion. Jeśli chodzi o sposób montażu, wyróżnia się maszyny kolumnowe, które są mocowane do posadzki lub na płycie bazowej, lub podwieszane na stałe bądź podwieszane pod wózkiem przejezdnym po torowisku.

Jak wybrać odpowiednie urządzenie?

Manipulatory przemysłowe to urządzenia, które są projektowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami i wymaganiami klienta. Przeważnie są jednak montowane z gotowych podzespołów. Konieczna jest wizyta u profesjonalisty, by dokonać pomiarów i wizji lokalnej. Dzięki temu będzie możliwe zarekomendowanie danej aplikacji urządzenia.

Przede wszystkim pod uwagę bierzemy udźwig oraz zasięg. Te dwie cechy będą determinowany całą konstrukcję. Ważny jest także sposób chwytania ładunku. Inaczej przenosi się taflę szkła, a jeszcze inaczej przenosi np. beczki. Niektórzy producenci mogą zaproponować wymienne chwytaki, przez co urządzenie będzie bardziej uniwersalne.

Rozwiązanie skrojone na miarę

By manipulator spełnił wszelkie oczekiwania, warto wziąć także pod uwagę wymagane prędkości robocze. Wiąże się z tym także oczekiwana wydajność urządzenia. Uwzględniamy rodzaj przenoszonego elementu, przy czym warto dodać, że niekiedy będzie możliwe zaproponowanie chwytaków różnego rodzaju do przenoszenia tego samego ładunku. Przy wyborze danego urządzenia, zwracamy także uwagę na obszar pracy, przestrzeń do zabudowy.

Jak widać, rozwiązanie tego typu doskonale sprawdza się podczas transportu bliskiego. Warto postawić na tego typu urządzenia, by zwiększyć wydajność pracowników, a jednocześnie zapewnić im większe bezpieczeństwo.