KRS dla firm

Skrót KRS, czyli Krajowy Rejestr Sądowy to ogólnopolski spis podmiotów takich jak przedsiębiorstwa , spółki, stowarzyszenia a także rejestr dłużników. Prowadzony jest przez sądy rejonowe, oraz przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

KRS co to jest?

Skrót KRS , czyli Krajowy Rejestr Sądowy to ogólnopolski spis podmiotów takich jak przedsiębiorstwa , spółki, stowarzyszenia a także rejestr dłużników. Prowadzony jest przez sądy rejonowe, oraz przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jest jawny i dostępny przez stronę internetową. Firmy i przedsiębiorstwa mogą zajrzeć tutaj

KRS daje możliwość weryfikacji firm, oraz przedsiębiorstw po numerze KRS, lub takich danych jak NIP i REGON. Jest to bardzo użyteczne narzędzie kiedy musimy się zorientować w sytuacji finansowej lub prawnej partnera biznesowego.

KRS, to dobre i cenne źródło informacji, dla firm oraz przedsiębiorstw ze względu na rejestr który zawiera spis dłużników niewypłacalnych.

Celem tego rejestru, jest ochrona osób trzecich przed nawiązaniem relacji biznesowych przed firmami, które posiadają niepewny status majątkowy, są w trakcie procedury postępowania upadłościowego, lub byłoby, po prostu ryzykiem wejście z taką niesolidną firmą w relacje biznesowe.

krs

KRS dla firm, kto podlega wpisowi?

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej konieczne jest dopełnienie wszelkich obowiązków. Nie wszyscy przedsiębiorcy jednak mają obowiązek rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wpisowi KRS podlegają:

 • spółki partnerskie
 • spółki jawne
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki komandytowe
 • spółki akcyjne
 • spółki komandytowo-akcyjne
 • spółdzielnie
 • spółdzielnie europejskie
 • przedsiębiorstwa państwowe
 • instytuty badawcze
 • europejskie zgrupowania interesów przedsiębiorczych
 • instytucje gospodarki budżetowej

Obowiązek do rejestru KRS mają osoby , które prowadzą działalność gospodarczą, i podlegają wpisowi do rejestru różnych stowarzyszeń czy organizacji zawodowych, społecznych, zakładów publicznych opieki zdrowotnej, i fundacji.

Wpis na wniosek podmiotu

Wpis do KRS dokonywany jest na wniosek podmiotu.

Wniosek jest składany na odpowiednim formularzu urzędowym w zależności od prowadzonej działalności. Wnioski można też składać na kserokopii formularza lub jeśli jest wydrukowany komputerowo.

Wniosek o wpis do KRS można także składać w wersji elektronicznej, jak i papierowej.

Istnieją też różne portale prawnicze, na których można zamówić usługę korespondencyjną, czy zamówić najpopularniejsze usługi z zakresu np: pomocy w wypełnianiu wniosków KRS dla firm. Pomocny link znajduje się tu: https://krsdlafirm.pl/sklep/

Termin na złożenie wniosku

Wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego powinien zostać złożony nie później niż w terminie siedmiu dni, od dnia zdarzenia uzasadniającego, że taki wpis powinien być złożony.

Jednoosobowa działalność gospodarcza czy też podlega wpisowi KRS?

Jednoosobowa działalność gospodarcza którą prowadzi osoba fizyczna podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej.

A więc osoba fizyczna, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą nie podlega wpisowi Krajowego Rejestru Sądowego, jednak osoba fizyczna, która chce przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę handlową musi liczyć się z obowiązkiem wpisu do rejestru KRS.

Jeśli ktoś do tego uprawniony, nie dopełni obowiązku rejestracji do Krajowego Rejestru Sądowego, jakie grożą konsekwencje?

Przedsiębiorca , stowarzyszenie , fundacja i inni którzy nie dopełnią w odpowiednim terminie obowiązku rejestru KRS, muszą liczyć się z konsekwencjami . Sąd rejonowy wezwie do obowiązku rejestru w ciągu siedmiu dni pod rygorem zapłacenia kary w postaci grzywny. Jeżeli przedsiębiorca, lub instytucja dalej będzie uchylać się od wpisania rejestracji do Krajowego Rejestru Sądowego, to sąd rejonowy pomimo nałożenia grzywny nawet może orzec o rozwiązaniu przedsiębiorstwa, stowarzyszenia , spółki i wdrożyć procedurę likwidacyjną ustanawiając likwidatora który wykona wyrok sądu.