Gdzie szukać i jak znaleźć zamówienia publiczne dla Twojej firmy?

Przedsiębiorcy, którzy pragną poszerzyć horyzonty swojej działalności poprzez udział w przetargach organizowanych przez jednostki publiczne, stają przed wielką szansą, ale i wielkim ryzykiem. Jak zmierzyć się z procedurą pozyskiwania zamówień publicznym, by firma wyniosła z tej konfrontacji realne korzyści?

Zamówienia publiczne – od czego zacząć poszukiwania?

By dążyć do udzielenia mu zamówienia publicznego, przedsiębiorca musi zastosować nieco odmienny sposób działania, niż w przypadku zleceń prywatnych. Kolejne etapy złożonego procesu ubiegania się o zamówienia publiczne mogą w pierwszym momencie wydać się dosyć przytłaczające. Z drugiej strony jednak, ogłoszenia dotyczące tego rodzaju zamówień są zgodnie z prawem udostępniane wszystkim zainteresowanym, co wymusza inny charakter stosunków między konkurującymi firmami.

Wystarczy uważna lektura Biuletynu Zamówień Publicznych, a także Tenders Electronic Daily (TED), by przed przedsiębiorcą pojawiła się możliwość odpowiedzi na jedne z wielu ogłoszeń, w równym stopniu dostępnych dla każdej spełniającej kryteria zamówienia firmy. Korzystanie z powiadomień wysyłanych przez serwisy przetargowe lub współpraca z firmą, która zajmuje się ich selekcją i udostępnianiem może dodatkowo ułatwić odnalezienie przetargu, który skieruje przedsiębiorstwo na tor do sukcesu.

Szkolenia sekretem pozyskiwania intratnych zamówień

Centralizacja rynku zamówień publicznych pod wieloma względami działa na korzyść mniej znanych przedsiębiorców lub firm, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem. Wybór wykonawców, którym zostaną udzielone zamówienia publiczne, zależy od spełnienia szeregu kryteriów formalnych, nie od poziomu nakładu środków na reklamę czy budowanie marki. Taki stan rzeczy oznacza również, że przedsiębiorca musi poświęcić sporo czasu i energii mentalnej na edukację z obszaru pozyskiwania zamówień.

W tej sytuacji posunięcia, które pomogą uprościć i skrócić ten proces, stają się rozwiązaniami na wagę złota. Do najbardziej skutecznych metod zbierania informacji należą tutaj wieloetapowe szkolenia, organizowane przez certyfikowaną jednostkę szkoleniową (jak JGT). Dzięki produktywnej, angażującej pracy w kameralnych grupach przedsiębiorcy mają szansę poznać tajniki kwalifikowalności wydatków, elektronizacji zamówień czy mechanizmów, jakie rządzą zasadą konkurencyjności. Zaletą szkoleń jest dokładne przedstawienie wszystkich zagadnień prawnych, dotyczących zamówień publicznych, w połączeniu ze zbiorem efektywnych, sprawdzonych strategii przetargowych.