Zniesienie współwłasności mieszkania

Aby znieść współwłasność musimy wiedzieć, czym tak właściwie ona jest. Współwłasność to własność tej samej rzeczy, w tym wypadku mieszkania, która przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Każdy ze współwłaścicieli ma prawo do całości rzeczy. Niestety nie zawsze możliwe jest zgodne korzystanie z rzeczy przysługującej nam, jaki i innej osobie. Różne sytuacje życiowe doprowadzają nas do punktu, w którym chcielibyśmy, aby mieszkanie było tylko nasze. Czy jest to możliwe? Jak możemy znieść współwłasność?

W świetle obowiązujących przepisów zniesienie współwłasności jest możliwe. W podstawowym zakresie mówi o tym art. 210 Kodeksu Cywilnego – ,,Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności”. Co więcej, nie musimy wchodzić na ścieżkę sądową, aby z tej możliwości skorzystać. Stanie się ona dla nas ostatecznością, gdy zawiedzie pierwsza, prostsza metoda.

znieniesie współwłasności mieszkania

Sposób 1: Notariusz

Aby znieść współwłasność z pomocą notariusza, konieczne jest sporządzenie umowy, która przyjmie formę aktu notarialnego i dzięki temu będzie ważna w polskim systemie prawnym. Notariusz sporządzi umowę, w której zostanie określona zasada podziału naszego mieszkania. Kolejnym elementem tej umowy stanie się rozliczenie między współwłaścicielami, oświadczą oni terminy spłat oraz ich wysokości. Taka umowa zawierana jest pisemnie, w formie wcześniej wspomnianego aktu notarialnego. Co to właściwe znaczy? Przede wszystkim to, że musi ona zostać napisana, nie możemy umówić się ustnie, każde takie postanowienie nie będzie nas wiązało. Po drugie nie obejdzie się bez notariusza, tylko umowa sporządzona w jego obecności może być ważna.

Podsumowując, ten sposób pozwoli nam podzielić nasze mieszkanie, o ile jest ono wystarczająco duże. Każda z części stanie się własnością jednego z dotychczasowych współwłaścicieli i od tej pory tylko oni, indywidualnie będą decydowali każdy, o swojej części. Możliwa jest także rezygnacja jednego ze współwłaścicieli z przysługującego mu tytułu własności, ale wówczas drugi musi spłacić równowartość jego części.

Sposób 2: Droga sądowa

Jeżeli nie potrafimy dogadać się z drugą stroną, konieczna okaże się wizyta w sądzie. Tutaj zasady podziału ograniczone są do trzech możliwości:

-nastąpi fizyczny podział rzeczy, np. dwupoziomowe mieszkanie – każdy ze współwłaścicieli dostanie swoje piętro,

-sprzedaż mieszkania i podział uzyskanych pieniędzy

-mieszkanie zostanie przyznane jednemu ze współwłaścicieli, przy czym zostanie on zobowiązany do spłaty drugiego

Sądem właściwym do zniesienia współwłasności jest sąd rejonowy.

Jeżeli mieszkanie zostanie podzielone pomiędzy dwóch współwłaścicieli, musi się to odbyć w sposób sprawiedliwy. Jeśli jednemu przypadnie część o większej wartości, na rzecz strony pokrzywdzonej zostanie zasądzony dodatek pieniężny.

Należy pamiętać, że bez względu na metodę zniesienia współwłasności, nie ominą nas koszty. Bywają one zróżnicowane w zależności od naszego miejsca zamieszkania. Opłaty sądowe to około 1500zł, załatwiając sprawę u notariusza koszty te będą większe.