Zasady zgłoszenia umowy najmu do Urzędu Skarbowego

Zgłoszenie najmu do urzędu skarbowego dokonywane jest zawsze wtedy, gdy jest to najem o charakterze okazjonalnym. W przeciwnym przypadku taka umowa określana jest jako zwykły najem nieruchomości.

Ważnym elementem związanym ze zgłoszeniem umowy najmu do urzędu skarbowego jest wybór formy opodatkowania. Określone działanie podejmuje się najpóźniej do 20 dnia kolejnego miesiąca. W sytuacji, gdy nie dokona się wyboru w następnym miesiącu po uzyskaniu czynszu, zostaje nam rozliczanie się na zasadach ogólnych. W przypadku, gdy umowa najmu stanowi kontynuację poprzedniej musi być zgłoszona do urzędu do 20 stycznia.

Wybór formy opodatkowania

W tym przypadku możliwe są trzy formy opodatkowania, a mianowicie ryczałt, rozliczanie z uwzględnieniem zasad ogólnych, a także podatek liniowy. Jeżeli chodzi o wysokość opodatkowania, to pierwszy sposób to 8,5 procent, drugi 18 procent, natomiast stawka liniowa obejmuje 19 procent. Podkreślić należy fakt, że gdy nieruchomość nabyta została z uwzględnieniem kredytu, może dojść do sytuacji, w której rozliczenie z wykorzystaniem zasad ogólnych bądź podatku liniowego może przynieść zdecydowanie mniej korzyści. Wynika to z tego, że możemy wówczas obniżać podstawę opodatkowania, dokonując odliczenia kosztów związanych z nieruchomością. W przypadku, gdy osoba zgłaszająca umowę do urzędu skarbowego nie ma planów związanych z poniesieniem znacznych wydatków na określoną nieruchomość, wówczas warto rozliczyć się z zastosowaniem ryczałtu. To sprawi, że podatek będzie niższy, jednakże nie będzie można się z niego odliczyć.

zgłoszenie wynajmu do urzędu skarbowego

Jakie wymienia się zasady związane z najmem okazjonalnym?

Gdy mamy do czynienia z najmem okazjonalnym zgłoszenia do skarbówki dokonuje się w ciągu 14 dni od chwili wynajęcia mieszkania. Oświadczenie jest różne od tego, które składa się przy wyborze formy opodatkowania. W tym przypadku mają miejsce także inne konsekwencje prawne. Nawiązując do tego, co zostało powiedziane wyżej, zgłoszenie najmu okazjonalnego jest niezbędne do zgłoszenia do urzędu skarbowego, żeby dane porozumienie było traktowane jak umowa najmu okazjonalnego. Gdy nie dokonamy tego działania, będzie to traktowane jak zwykły najem nieruchomości, a więc ze wszystkim konsekwencjami, które z tego wypływają. Jak dokonać zgłoszenia najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego?

Zgłoszenie umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego?

Najem okazjonalny nie wymaga prezentowania umowy najmu w urzędzie skarbowym. Wystarczającym procederem będzie złożenie samego oświadczenia. W tej sytuacji koniecznie trzeba podkreślić, że w sytuacji udostępnienia mieszkania na krótki okres, na przykład turystom nie stosuje się wówczas zasad związanych z najmem okazjonalnym. Jest to interpretowane jako prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy określona osoba jest właścicielem jednego mieszkania i wynajmuje nieruchomość okresowo, może tu zastosować zgłoszenie zwykłego najmu. W tej sytuacji może rozliczać się z wykorzystaniem ryczałtu lub zwykłej stawki podatkowej.