ITMAGINATION zaktualizuje twój biznes

Biznes rośnie. Ogółem wszystko funkcjonuje całkiem sprawnie. Współpracownicy to profesjonaliści i nadrabiają niedociągnięcia systemu. Wszyscy czują, że kilka rzeczy można zrobić lepiej, ale potrzebny jest ktoś z doświadczeniem, kto spojrzy na problem z perspektywy. To właściwa rola dla ITMAGINATION.

Inspirujący partner dla konserwatywnych

Ewolucja twardych procesów i powtarzalnych działań administracyjnych zawsze przynosi wymierne korzyści. Kreuje również przestrzeń do innowacji w innych obszarach. Konserwatywne organizacje zazwyczaj nastawione są na szeroko pojętą stabilizację i koncentrują się na przewidywalnych scenariuszach biznesowych. W osiągnięciu tego celu mają pomóc przyjęte wzorce postępowania i stare sprawdzone narzędzia. Taka infrastruktura może powodować problemy z komunikacją. Ponadto ogranicza przepływ cennych danych, które stanowią kapitał innowacyjny przedsiębiorstwa. Kumulacja aktywności na bieżących obowiązkach utrudnia działania mające na celu aktualizację procedur, narzędzi i oferty. W takich warunkach, inspirującej różnicy należy upatrywać we współpracy z partnerem, doświadczonym w identyfikacji potencjału w podobnym środowisku.

Wsparcie na drodze do innowacji

Zgodnie z przekonaniem leżącym u podstaw misji ITMAGINATION, każdy może być innowatorem. Kluczem do rozwoju są przede wszystkim partnerskie relacje z ludźmi. Relacja human-to-human to podstawa partnerstwa opartego na wzajemnym zrozumieniu, sile płynącej z poczucia wspólnego celu oraz współpracy na drodze do jego realizacji. W takich okolicznościach można mówić o idealnych warunkach dla innowacji. Konsultanci ITMAGINATION pomagają organizacjom określać i mierzyć cele strategiczne, którym mają służyć planowane działania. Jeżeli sytuacja tego wymaga, partnerzy mogą liczyć na wsparcie zespołów wewnętrznych, ekspertów z ITMAGINATION. Konsultanci, pracujący w ramach Staff Augmentation, są specjalistami w kreowaniu i prowadzeniu cyklu rozwoju nowych rozwiązań.

Technologia, dzięki której ewoluuje biznes

Przygotowana wspólnie strategia jest łączona właściwą technologią, dzięki czemu plan zostaje wcielony w życie. ITMAGINATION prowadzi i wspiera partnerów od koncepcji, przez projektowanie, architekturę systemu i zapewnia wsparcie DevOps. Ścisłej współpracy na etapie rozwoju i eksploatacji sprzyja komunikacja oraz bezpośrednia współpraca specjalistów realizujących projekt. Dzięki elastycznemu skalowaniu zaangażowania konsultantów oraz zespołów projektowych, np. w ramach usługi team leasing, partnerzy zyskują innowację w formie usługi. Może ona mieć formę uwag i sugestii, których celem jest generowanie dodatkowej wartości dla partnera.

Dobre relacje z partnerami i szerokie kompetencje technologiczne zespołu ITMAGINATION sprzyjają generowaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań. Niezależnie od tego, czy celem jest rozbudowa istniejącej infrastruktury, stworzenie systemu od podstaw czy poszukiwanie nowych kierunków rozwoju, ludzie z ITMAGINATION pomogą znaleźć właściwe rozwiązanie.