Studia dualne – na czym polegają i jakie dają możliwości?

Wybór studiów to jedna z pierwszych i niezwykle ważnych decyzji w karierze zawodowej. W naszym kraju rozwija się rodzaj studiów, w ramach których skutecznie realizowana jest nauka przez praktykę. Po ukończeniu szkoły średniej uczniowie mogą postawić na system nauczania dualnego i od pierwszego roku studiów łączyć naukę teoretyczną z praktyczną nauką zawodu.

Nauka zawodu podczas studiów

W przeciwieństwie do tradycyjnych uczelnianych programów studia dualne skupiają się na praktycznej nauce zawodu. Jest to specyficzny rodzaj współpracy między uczelnią, wybranym przedsiębiorstwem i grupą ambitnych młodych osób. Łącznikiem między wszystkimi elementami współpracy jest instruktor praktycznej nauki zawodu, który realizuje specjalnie dobrany, nowoczesny program nauczania.

Już od pierwszych dni nauki studenci poznają firmę i jej zasady pracy oraz obserwują, a z czasem współtworzą realne zawodowe projekty. Jednocześnie uczą się teorii i realizują jej założenia. Jest to komplementarne podejście do nauki oraz dobry sposób na utrzymanie odpowiedniej motywacji do nauki – jest ona wykorzystywana w bieżącej współpracy z firmą, a tym samym lepiej utrwalona.

Pomiędzy stronami zawarte jest porozumienie, na mocy którego mogą one realizować swoje zadania, a instruktorami zostają doświadczeni profesjonaliści z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym.

Studia dualne

Korzyści studiów dualnych

Studia dualne to korzystne rozwiązanie dla każdej ze stron współpracy. Jedną z podstawowych zalet systemu jest nowoczesny program nauczania oraz porozumienie między uczelnią, a firmą. Przedstawiciele instytucji oraz przedsiębiorstwa mają okazję lepiej poznać swoje struktury i wspólnie stworzyć program zajęć. Dzięki temu szkoła wyższa podąża za branżowymi trendami, a firma jest na bieżąco z wiedzą teoretyczną przekazywaną na wykładach. Stworzone warunki pozwalają młodym osobom na skuteczną naukę, także umiejętności miękkich nabywanych podczas pracy w firmie. Nauka realizowana dwutorowo gwarantuje lepsze efekty i pozwala na stały kontakt z dynamicznie zmieniającym się światem przemysłu. Jest to bardzo istotne zwłaszcza w środowisku pracy z nowoczesnymi technologiami i urządzeniami.

Absolwenci studiów dualnych – profesjonaliści

Słuchacze studiów dualnych to praktycy, którzy od pierwszej chwili stają się współpracownikami. Wzbudza to niezwykle ważne poczucie odpowiedzialności i uczy profesjonalnych zachowań. Dzięki takiej nauce studenci unikają przerwy, która po ukończeniu studiów poświęcona jest na poszukiwanie pracy. Trzeba mieć świadomość, że w wielu przypadkach trwa ona naprawdę długo.

Studia dualne wspierają więc wiele sfer współpracy szkoły i firmy: unowocześnia program nauczania, zapewnia dobrze przygotowaną i sprawdzoną kadrę oraz, a może przede wszystkim, kształci specjalistów, którzy odpowiadają na potrzeby regionalnego rynku pracy. Dzięki temu młode osoby czerpią satysfakcję z wybranego zawodu i rozpoczynają karierę od pracy w firmie, którą poznali podczas studiów, a poziom bezrobocia nie ma szansy się podnieść!