Digitalizacja podatków – o czym warto wiedzieć?

*Artykuł sponsorowany

Elektroniczne deklaracje VAT i Jednolite Pliki Kontrolne to dla polskich firm codzienność. Wszystkie przedsiębiorstwa od 1 stycznia 2018 r. są zobligowane do składania informacji podatkowych w formie elektronicznej. Na czym polega digitalizacja podatków i jakie niesie ze sobą zmiany? Z jakich narzędzi mogą korzystać firmy, by cały proces przebiegał skuteczniej i bardziej komfortowo?

Deklaracja VAT – jedynie w formie elektronicznej

Po wyeliminowaniu papierowych deklaracji VAT-7, przedsiębiorcy mają obowiązek raportować informacje na temat VAT w formie elektronicznej – początkowo za pośrednictwem deklaracji VAT, w między czasie zaś doszedł obowiązek przekazywania ewidencji VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Rozszerzenie obowiązku raportowania elektronicznego o JPK pozwoliło na sprawniejsze przeprowadzenie kontroli podatkowych, bez konieczności ingerowania w pracę firmy. Jednak jest to możliwe jedynie wtedy, gdy raport nie zawiera błędów i braków.

Digitalizacja podatków

Czym jest JPK?

Od 1 stycznia 2018 r. każdy przedsiębiorca jest zobligowany do przekazywania rejestru VAT w formacie JPK. Dzięki temu, urząd skarbowy ma możliwość szybkiego i prostego wglądu w dane podatkowe firmy, bez konieczności przeprowadzania żmudnej kontroli.

Efekty wprowadzenia elektronicznych sprawozdań finansowych

Jakie są najważniejsze efekty digitalizacji podatków?

 1. Sprawna kontrola podatników

Elektroniczne sprawozdania finansowe to duże udogodnienie dla KRS. Dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania, urzędy mogą dużo skuteczniej kontrolować rozliczenia podatkowe na podstawie sprawozdań finansowych, dostarczane przez przedsiębiorców. Stosowane algorytmy i zaawansowane rozwiązania technologiczne powodują, że przesyłane przez firmy informacje są skrupulatnie weryfikowane, bez konieczności angażowania w cały proces urzędników.

 1. Zmniejszenie ilości oszustw podatkowych

Wprowadzenie JPK przyczyniło się do zwiększenia efektywności prowadzonych kontroli podatkowych, a tym samym do zmniejszenia ilości dokonywanych oszustw podatkowych. Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego, skutecznie uniemożliwia np. handlowanie fałszywymi fakturami, zawyżanie kosztów działalności w celu obniżenia podatku dochodowego czy wyłudzanie VAT. Z takiego rozwiązania wynikają profity zarówno dla budżetu państwa, do którego wpływa więcej środków, jak i dla uczciwych przedsiębiorców, poprzez ograniczenie nieuczciwej konkurencji.

 1. Zwiększony nadzór nad transakcjami B2B

JPK umożliwiają kontrole krzyżowe, które są skutecznym sposobem na wykrywanie przestępczych procederów w schematach karuzel VAT.

 1. Obowiązek dostosowania oprogramowania do JPK i CRF

Wdrożenie Centralnego Rejestru Faktur pozwoliło fiskusowi na skuteczniejszą walkę z przestępstwami podatkowymi.

Elektroniczne rozliczenia podatkowe – przydatne narzędzia

Każdego miesiąca podatnicy raportują terabajty danych, które są skrupulatnie analizowane przez centra kompetencyjne działające przy Izbach Administracji Skarbowej. Co istotne centra kompetencyjne analizują dane przedsiębiorców pod kątem poprawności merytorycznej jak i pod kątem porównań przedsiębiorców prowadzących podobne działalności. Dlatego też zapewnienie poprawności danych w plikach JPK nabiera szczególnego znaczenia. Ciekawym rozwiązaniem pozwalającym na sprawdzenia poprawności plików JPK jest narzędzie, jakie oferuje EY: https://www.ey.com/pl/pl/services/tax/taxtechnology. Zaprojektowane przez doświadczonych w dziedzinie finansów specjalistów narzędzia, pozwolą podnieść efektywność i wydajność pracy każdego podatnika.

Jakie narzędzia do raportowania podatkowego oferuje EY?

 • okEY Tester – moduł JPK

Program pozwala w pełni zautomatyzować proces sprawdzenia danych zawartych w plikach JPK, pod kątem technicznym, merytorycznym i logicznym.

 • okEY Tester – rachunki bankowe

To prosty sposób na sprawdzenie, czy rachunek bankowy kontrahenta znajduje się na tzw. „białej liście”.

 • okEY Tester – moduł NIP

Dzięki temu narzędziu, podatnicy mogą szybko zweryfikować na „Białej liście” i w bazie VIES numery VAT kontrahentów.

 • JPK okEY Generator

To intuicyjna i elastyczna aplikacja, która pozwala w prosty sposób generować pliki JPK, zgodne z wymogami Ministerstwa Finansów.

 • okEY Generator e-Sprawozdań Finansowych

Za pomocą tego rozwiązania można generować sprawozdania finansowe w formacie xml. Cały proces przebiega na podstawie kilku plików wsadowych, którymi mogą być np. zestawienia obrotów i sald.

 • VAT okEY Generator

To program, który pozwala wygenerować pliki JPK i deklaracje VAT, a także w prosty sposób zarządzać danymi z systemów księgowych.

 • MDR okEY Generator

Aplikacja pozwala w kompleksowy sposób zarządzać procesami raportowania schematów podatkowych, a przy tym sprawia, że raportowanie struktur podatkowych odbywa się w sposób dużo bardziej staranny.

Dzięki nowym technologiom, EY jest w stanie zaoferować firmom wygodne rozwiązania, które pozwalają przyjrzeć się funkcji podatkowej przedsiębiorstwa pod każdym kątem. Rozliczenia podatkowe można przeprowadzić sprawnie, unikając przy tym wielu błędów.