Wniosek o podwyżkę wynagrodzenia – wzór i argumentacja

Każdego roku większość z pracowników zainteresowanych jest podwyżkami i zadaje sobie pytanie: Czy owe podwyżki będą, czy nie? Czy spełnią oczekiwania? Dlatego watro samodzielnie przeprowadzić rozmowę z pracodawcą lub gdy komunikacja między pracodawcą a pracownikiem jest sformalizowany, należy wystosować odpowiednie pismo, w którym zostanie wykazane, że na podwyżkę zasługujemy.

Przed przystąpieniem do sformułowania zawartości podania o podwyżkę należy odpowiedzieć na pytania podane poniżej:

 • Czy zakres obowiązków pracownika zapisany w obecnej umowie uległ rozszerzeniu?
 • Czy pracownik wniósł wiele pomysłów do firmy, które usprawniły funkcjonowanie (czy bezpośrednio przełożyły się na zyski)?
 • Czy podniesione zostały kwalifikacje pracownika (co bezpośrednio wpływa na posiadanie wykwalifikowanego pracownika przez pracodawcę)?
 • Czy rzetelnie wykonywane są powierzone obowiązki przez pracownika?
 • Czy wynagrodzenie pracownika nie ulegało zmianie podczas kilku lat (lub wzrost płacy był jedynie inflacyjny)?
 • Czy pracownik angażuje się w wykonywanie zadań oraz przejmuje inicjatywę?
 • Czy pracownik ma osiągnięcia (np. udoskonalenia, innowacyjne pomysły)?

Co ważne takie pismo dobrze jest złożyć na koniec roku, ponieważ pracodawca liczy kalkuluje wydatki i zyski. Dzięki otrzymaniu informacji, o tym że pracownik wystosował pismo o podwyżce również uwzględnione zostanie to podczas planowania budżetu na przyszły rok. Składając podanie o podniesienie wynagrodzenia, gdy budżet został zamknięty wówczas znacznie trudniej jest otrzymać pozytywną opinię na takie pismo.

Co powinno zawierać pismo dotyczące podwyżki? 

Każde pismo jest pismem formalnym, dlatego musi zawierać wszelkie niezbędne dane.

 • Data oraz miejsce porządzenia.
 • Dane pracownika wraz z informacją o zajmowanym stanowisku.
 • Dane do kogo kierowane jest pismo (Zarząd firmy, Prezes).
 • Jasno określony tytuł (Prośba o podwyżkę).
 • Argumentacja podania.
 • Podpis pracownika

Czego unikać w piśmie dotyczącego podwyżki?

 • Unikać zwrotów mających na celu porównania wynagrodzeń z innymi pracownikami.
 • Uzasadnień, że pracownik chce zmienić samochód, czy ma inne zobowiązania finansowe.
 • Zakazany jest szantaż (jak otrzymam podwyżki to się zwolnię).
 • Unikać, że zwrotów typu: „Czuję się wyzyskiwany”, „Moja cierpliwość się kończy”, „bo mi się należy”.

Użycie jednej z w/w pozycji jasno zasygnalizuje pracodawcy jakiego pracownika zatrudnia oznacza to pogorszenie wizerunku pracownika.

 

Wzór prośby o podwyżkę:

 

………………………………………………
Data (dd-mm-rrrr)

………………………………………………………..
Imię i Nazwisko
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Zajmowane stanowisko

…………………………………………………………
…………………………………………………………

Do kogo (Zarząd, Prezes) oraz Adres

                                      

                             Prośba o podwyższenie pensji zasadniczej.

 

Zwracam się do Państwa z prośbą o rozpatrzenie pisma dotyczącego podwyższenia mojego dotychczasowego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę na stanowisku……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. uwzględniając moje obecne kwalifikacje oraz osiągnięcia.

Prośbę swą motywuję tym, że efektywnie współpracowałem z pracownikami oraz rzetelnie wywiązywałem się z powierzonych mi zadań co przełożyło się na osiągnięcia zamierzonych celów naszej firmy.

Najważniejsze osiągnięcia jakie zostały osiągnięte to:

 • 1
 • 2
 • 3

Pragnę również zwrócić uwagę, że odbyte przez zemnie kursy zaowocowały podniesieniem kwalifikacji oraz nabyciem umiejętności pozwalających na efektywniejszą pracę na zajmowanym stanowisku. W ostatnim czasie miałem szansę uczestniczyć w takich projektach jak:

 • 1
 • 2
 • 3

W ostatnim czasie zostało mi powierzone znacznie więcej obowiązków, które wykonuję sumiennie i z zaangażowaniem. Wzrost mojej pensji z pewnością przyczyni się do satysfakcji z wykonywanych obowiązków oraz zmotywuje do dalszej wydajnej pracy.

Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. Mam nadzieję, że argumenty które przedstawiłem pomogą w podjęciu decyzji. Tym samym będę wdzięczny za możliwość spotkania się z Państwem w celu rozmowy osobistej.

                                                                                                                                      Z poważaniem ………………………………………………..

                     Podpis pracownika.