Odbiór mieszkania od dewelopera i przeniesienie własności

Zanim odbierzemy klucze do długo wyczekiwanego mieszkania, musimy załatwić formalności związane z przepisaniem aktu własności. Odbierając mieszkanie od dewelopera, należy dopilnować wszelkich formalności z tym związanych. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, by uniknąć zaskoczeń i niespodzianek?

Procedura przekazywania lokalu

Odbiór mieszkania od dewelopera, to pierwszy krok zaczynający całą procedurę. Polega ona na przekazaniu lokalu nowym, prawnym właścicielom. Jej podstawę stanowi wstępna umowa deweloperska, sporządzona w momencie sprzedaży mieszkania. Pierwszą rzeczą jaką powinniśmy zrobić, jest sprawdzenie wszystkich elementów lokum, a także zgodności ich stanu faktycznego, z tym co zostało zapisane w umowie. Należy sprawdzić też zgodność wszystkich schematów i instalacji. Kiedy będziemy mogli uznać ten etap za zakończony, następuje długo wyczekiwane przeniesienie własności. Wymaga to spisania nowej umowy z deweloperem, dotyczącej sprzedaży i uzyskania przez przyszłych właścicieli pełni praw do lokalu.

 

Odbiór mieszkania od dewelopera

Musimy odwołać się tu do tzw, ustawy deweloperskiej. Mówi ona, że lokal możemy odebrać tylko po formalnym zakończeniu jego budowy, a także jeśli organy nadzorujące nie wyrażają sprzeciwu. Sam inwestujący musi również otrzymać taką zgodę. Przyszli mieszkańcy mogą liczyć też na specjalnie wystosowane zaproszenie na odbiór mieszkania. Jeśli to nasz pierwszy odbiór mieszkania, a my nie jesteśmy jeszcze doświadczeni na tym polu, warto skorzystać z pomocy fachowca. Ważne aby na tym etapie, zanim przeniesiemy własność, specjalista bądź my, wytknęli wszystkie wady i niedociągnięcia. Stan mieszkania, musi odpowiadać temu co zostało zapisane w umowie. Podczas oględzin powinniśmy być drobiazgowi i wyczuleni na każdy ze szczegółów. Pamiętajmy, jeśli coś będzie odbiegało od opisanego stanu, musimy sporządzić protokół usterek i dostarczyć go deweloperowi. On może je uznać, przez co obniża cenę mieszkania, bądź odrzucić logicznie to argumentując. Bez względu na wszystko, podpisanie protokołu przez dewelopera, zobowiązuje go do usunięcia usterek w przeciągu 30 dni. Kiedy dopełnimy tych formalności, możemy przejść do sporządzenia umowy przekazującej nam prawo własności.

odbiór mieszkania od dewelopera

Umowa sprzedaży

W rozumieniu prawa, właścicielami stajemy się po sporządzeniu i podpisaniu, w dwóch egzemplarzach, umowy sprzedaży. To właśnie na jej podstawie deweloper może przenieść własność lokalu, na przyszłych mieszkańców. Warto wiedzieć, że dokument ten powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Musi on też zawierać niezbędne informacje dotyczące:

  • dopełnienia świadczeń i warunków zawartych w umowie
  • dokładny opis stanu prawnego mieszkania
  • szczegółową rozpiskę dokumentów, które będą stanowić podstawę do wyodrębnienia własności
  • rachunki, rozliczenia i faktury z wszystkich kosztów, które przyszli właściciele wnieśli do lokalu
  • ustalenia dotyczące gwarancji na dane mieszkanie
  • zasady dotyczące użytkowania i korzystania z nieruchomości wspólnej

Ważne jest, by do tego typu umowy deweloper dołączył również wniosek, adresowany do sądu, o założenie dla mieszkania księgi wieczystej. W takim dokumencie powinno się również znaleźć wezwanie o dokonanie wszelkich niezbędnych wpisów, by móc prawidłowo dopełnić obowiązku przeniesienia własności. Zwykle nie dzieje się to z dnia na dzień, a wręcz przeciwnie- wymaga czasu. Uzbrójmy się zatem w cierpliwość, gdyż dopełnianie wszelkich formalności, z zasady może się trochę przeciągnąć. Gdy dobiegną one końca, stajemy się pełno-prawnymi właścicielami lokalu.

 

Wspólnota mieszkaniowa a przeniesienie własności

Kiedy przebrniemy, wraz z deweloperem przez wszystkie wnioski formalne, a sąd dokona wszelkich niezbędnych wpisów, tworzy się wspólnota mieszkaniowa. Pamiętajmy, że jej pierwszymi członkami stajemy się my, a także deweloper, gdyż jest on właścicielem reszty mieszkań w danym bloku. Wraz ze sprzedażą kolejnych lokali, wspólnota poszerza się o nowych członków, a wraz z ostatnim sprzedanym mieszkaniem deweloper przestaje być jej członkiem. Przenosi bowiem prawa własności na poszczególnych mieszkańców. W umowie deweloperskiej, znajduje się zapis oraz regulacje dotyczące korzystania z dóbr wspólnych. Zaliczamy do nich np. klatkę schodową. Przeniesienie prawa własności, zobowiązuje nas do ścisłego przestrzegania zasad ich użytkowania.