Nadpłata kredytu gotówkowego – czy to się opłaca?

Kredyty gotówkowe w pewnym momencie mogą przynieść olbrzymią ulgę – wtedy, kiedy zostaną spłacone. Rzadko kiedy jednak można spłacić cały kredyt w całości. Aby zmniejszyć wysokość kolejnych miesięcznych rat, można zdecydować się na nadpłatę kredytu. Czy będzie to dobrym wyborem?

Na czym polega nadpłata kredytu gotówkowego?

Kredytobiorcy spłacający zadłużenie dofinansowanie udzielone przez bank, a także wiarygodną instytucję finansową, mogą zdecydować się na nadpłatę. Polega to na zapłaceniu kwoty większej w danym miesiącu, niż wynika to z umowy. Zgodnie z prawem banki zobowiązane są dawać kredytobiorcom taką możliwość. Dzięki temu można albo zmniejszyć liczbę pozostałych do spłaty rat, albo – najczęściej – obniżyć wysokość wszystkich rat. Więcej cennych, praktycznych informacji o kredytach gotówkowych znajdzie się w tym miejscu: https://loando.pl/kredyty-gotowkowe.

Zalety nadpłacania kredytu – zmniejszenie wysokości rat i decyzja do podjęcia w każdej chwili

W przypadku kredytów gotówkowych i pożyczek sprawa jest wyjątkowo prosta – podpisując umowę, zobowiązujemy się do terminowej spłaty kolejnych rat. Dokonywane płatności nie mogą mniejsze. Jeżeli na koncie nie ma środków, prawdopodobnie widnieć będzie kwota ujemna, bank zacznie pobierać prowizje karną i kontaktować się w sprawie nieuregulowanej płatności.

Nadpłata kredytu gotówkowego jest rozwiązaniem, w którym to kredytobiorca decyduje, w jakim stopni chce nadpłacić zobowiązanie. Co więcej, nie trzeba czekać na wyznaczony w umowie dzień, w którym pobierane są raty. Dosłownie w każdym momencie można zdecydować się na zmniejszenie wysokości kolejnych rat. Z powyższych powodów nadpłata kredytu gotówkowego cieszy się dużym zainteresowaniem wielu kredytobiorców. Szybsze spłacenie zobowiązania przełoży się również na korzystniejszą historię kredytową, a ta ma ogromne znacznie dla zdolności kredytowej. Czy istnieją zatem jakieś wady takiej opcji? Owszem – ewentualne koszty dodatkowe.

Ile kosztuje nadpłata kredytu gotówkowego?

Dzięki nowelizacji ustawy regulującej warunki udzielania, w tym nadpłaty, kredytów gotówkowych i hipotecznych banki mają obecnie bardziej ograniczone możliwości nakładania prowizji. Istnieją także pewne wyjątki. Zdecydowanie większa część wszystkich kredytów gotówkowych oparta jest na zmiennej stopie procentowej. W ten sposób kredytodawcy pragną zabezpieczyć się na wypadek zmian koniunkturalnych i w zakresie polityki monetarnej banków centralnych. Mając zobowiązanie bazujące na zmiennej stopie, ewentualna dodatkowa prowizja za nadpłatę kredytu gotówkowego będzie mogła być nałożona tylko wtedy, gdy nadpłaty dokonuje się w przeciągu pierwszych trzech lat od podpisania umowy. Dla osób, które zdecydowały się na krótkoterminowe zobowiązanie, informacja ta wiele nie zmienia, jednak dla kredytobiorców, posiadających pożyczki rozłożone na kilka lat, może być bardzo istotna.

W przypadku kredytów mieszkaniowych wysokość prowizji za nadpłatę oscyluje w okolicach 1% – 2% wartości zadłużenia. Wcześniejsze wyższe od planowanego spłacenie kredytu gotówkowego może wiązać się z podobną prowizją, ale obecnie można dostrzec, że banki odchodzą od tego rozwiązania zwłaszcza, gdy pożyczona kwota nie jest zbyt duża. Nietrudno wobec tego znaleźć oferty kredytów gotówkowych z darmową nadpłatą.

Nadpłata kredytu gotówkowego

W jaki sposób można wcześniej nadpłacić kredyt gotówkowy? Co trzeba zrobić?

Jeżeli pragnie się zmniejszyć poziom zadłużenia przed wyznaczonym czasie, najczęściej należy znaleźć odpowiednią opcję w platformie internetowej danego banku. Korzystać można także z aplikacji mobilnej lub udać się do placówki stacjonarnej, aby załatwić sprawę w bardziej tradycyjny sposób.

Wybierając opcję „nadpłata kredytu”, należy wypełnić pole dotyczące konkretnej wysokości kwotowej. W wielu przypadkach oczom kredytobiorcy ukaże się wówczas prognoza wysokości następnych, pozostałych do spłaty rat. Będą one zauważalnie niższe.

Alternatywne sposoby względem nadpłaty kredytu

Nie zawsze nadpłacenie zobowiązania będzie najlepszym rozwiązaniem nawet wtedy, gdy bank nie pobiera za tę czynność prowizji. Ciekawą alternatywą może być odłożenie kwoty, za pomocą której chciało się nadpłacić kredyt. Pieniądze można przeznaczyć na oprocentowane konto oszczędnościowe, lokatę lub skorzystać z nieco bardziej ryzykownych instrumentów finansowych – np. kupna papierów wartościowych lub obligacji. Za zebraną kwotę wraz z zyskiem z inwestycji lub oszczędności można później nadpłacić większą część zobowiązania.