Ubezpieczenie OC w IT – kiedy uratuje Twój portfel?

Jakie ryzyko niesie ze sobą praca w IT? Za jakie szkody mogą odpowiadać informatycy i programiści? I wreszcie kiedy ubezpieczenie OC dla pracowników branży IT może uratować firmę przed zadłużeniem lub bankructwem? Poznaj sytuacje w branży IT, w których ubezpieczenie zawodowe okaże się niezbędne.

Na czym polega ryzyko zawodowe w branży IT?

Spowodowanie szkód zwykle kojarzymy z fizycznymi stratami materialnymi lub wyrządzeniem uszczerbku na zdrowiu innych osób. W branży IT sytuacje takie wydają się być niemożliwe, jednak odpowiedzialność cywilna informatyków i programistów obejmuje bardzo szeroki zakres potencjalnych szkód. Jak to możliwe? W tym momencie musimy przedefiniować swoje myślenie dotyczące własności i majątku. Dziś niezwykle cennymi aktywami są również dane informatyczne, a ich utrata, zniszczenie bądź wyciek mogą narazić Twoich zleceniodawców na ogromne straty finansowe. Ubezpieczenie zawodowe OC uchroni odpowiedzialnych za pomyłki informatyków i programistów przed ponoszeniem kosztów.

W jakich sytuacjach pracownicy IT mogą narazić kontrahentów na straty?

Odpowiedzialność pracowników IT jest ogromna. To w zasadzie na ich pracy opiera się funkcjonowanie wielu biznesów, zaczynając od niewielkich e-commerce’ów, kończąc na olbrzymich korporacjach, obracających wielomilionowymi kwotami każdego dnia. Nawet najmniejszy błąd może spowodować lawinę konsekwencji, które niosą ze sobą niewyobrażalne straty finansowe. Jako że w branży IT standardem stało się zatrudnianie w formie B2B, cała odpowiedzialność za ewentualne straty leży po stronie wykonujących pracę informatyków lub programistów.

Ubezpieczenie OC w IT

Pomyłki w e-commerce

Sklepy internetowe stwarzają duże ryzyko popełnienia błędów IT. Wystarczy źle wprowadzić termin kończący promocję lub obniżkę cen, by narazić właściciela sklepu na duże straty. Pomyłka nie musi być wcale błędem ludzkim. Wystarczy, że system informatyczny zastosuje inny sposób odczytu daty, by platforma sklepowa naliczała obniżkę długo po zakończeniu promocji.

Błędy w oprogramowaniu sterującym

W zautomatyzowanej produkcji oprogramowanie pełni kluczową funkcję. Przestoje spowodowane błędem w kodzie sterującym maszynami mogą generować ogromne straty dla firm produkcyjnych.

Błędy w systemach informatycznych

Mogą dotyczyć bardzo wielu sytuacji związanych z zarządzaniem firmą, kadrami czy płacami. W rezultacie może dojść na przykład do wypłaty zbyt dużych wynagrodzeń, zatrzymania płatności dla kontrahentów, a w efekcie naliczenia odsetek czy nieprawidłowego zliczania przychodów i kosztów.

Wyciek lub utrata danych

Dane można utracić z wielu powodów. Mogą być nimi ataki hakerskie, stosowanie niedostatecznych zabezpieczeń, błędy ludzkie lub nawet zaniechania. Utrata danych może zniweczyć setki godzin pracy nad nowymi rozwiązaniami, które miały być zastosowane w firmie. Równie niebezpieczny okaże się wyciek danych poufnych, np. numerów kont lub kart płatniczych klientów, co narazi ich na straty finansowe.

Nie zastanawiaj się, czy warto skorzystać z OC zawodowego

Ogromne straty Twoich kontrahentów mogą wynikać naprawdę z najmniejszych pomyłek Twoich lub osób, którym zlecasz pracę. Nie warto ryzykować, ponieważ błąd leżący po Twojej stronie może być równoznaczny z bankructwem Twojej działalności, a nawet pokryciem kosztów z własnego majątku. Ubezpieczenie zawodowe dla pracowników IT pokryje straty, jakie poniósł Twój kontrahent w wyniku Twojego błędu lub zdarzenia zewnętrznego, które wpłynęło na Twoją pracę.