Kilka słów o protokole przekazania mieszkania

Protokołem zdawczo – odbiorczym nazywa się nic innego, jak sformułowany na piśmie dokument potwierdzający wydanie lokalu, jak również kluczy do tego lokalu oraz aktualny stan liczników, który jest niezbędny do rozliczenia byłego właściciela u dostawcy mediów, a także umożliwiający podpisanie nowej umowy aktualnemu właścicielowi.

Jakie kwestie należy wpisać w protokole zdawczo – odbiorczym?

Otóż, jeżeli chodzi o kwestie, które należy wpisać w protokole zdawczo – podawczym to należy tutaj wymienić przede wszystkim:

 • spis stanu liczników na dzień wydania kluczy do nieruchomości
 • bieżący stan ścian oraz sufitów, w tym również to, czy zostały one świeżo wymalowane
 • liczbę wydawanych najemcom kluczy do nieruchomości
 • informacje o szczegółowym wyposażeniu danej nieruchomości

Po co jest potrzebny protokół zdawczo – odbiorczy?

Protokół zdawczo – odbiorczy jest potrzebny przede wszystkim po to, aby zabezpieczyć w jak najbardziej możliwy sposób interesy właściciela nieruchomości, jak również w takiej samej mierze interesy najemców. Oczywiście należy zaznaczyć, iż obydwie strony takiej dokonanej transakcji mają za zadanie zadbać o jego rzetelne przygotowanie. Ustawa o ochronie praw lokatorów reguluje wymóg sporządzenia takiego protokołu zdawczo – odbiorczego. Sporządzenie tego protokołu jest podstawą ewentualnych roszczeń osoby, która nabywa daną nieruchomość w przypadku nie dopełnienia przez sprzedającego umówionych czynności, do których należy zaliczyć przede wszystkim takie kwestie jak: pozostawienie sprzętu kuchennego. Protokół ten może być szczególnie przydatny w sytuacji, gdy nowy właściciel podpisze nową umowę z dostawcami mediów.

protokół przekazania mieszkania

Jak w odpowiedni sposób należy sporządzić protokół zdawczo – odbiorczy?

Otóż, jeżeli chodzi o kwestię sporządzenia w odpowiedni sposób protokołu zdawczo – odbiorczego to należy tutaj w szczególności wymienić takie kwestie jak:

 • sporządzenie protokołu powinno zostać odbyte w dwóch egzemplarzach
 • protokół powinien określać, jakiego lokalu, bądź nieruchomości dotyczy
 • protokół musi wskazywać umowę, bądź akt notarialny, który dotyczy kupna i sprzedaży danej nieruchomości
 • protokół musi mieć zapisana konkretną datę, jak również miejsce jego sporządzenia
 • protokół powinien zapewniać precyzyjny opis stanu technicznego danej nieruchomości w tym: ścian, elewacji, schodów, a także okien
 • w protokole może umieścić informacje odnośnie liczby przekazywanych kompletów kluczy do nieruchomości
 • w protokole należy również umieścić informację odnośnie aktualnych oraz dokładnych stanów liczników

Czym charakteryzuje się protokół zdawczo – odbiorczy przy sprzedaży mieszkania?

Protokół zdawczo – odbiorczy przy sprzedaży mieszkania charakteryzuje się tym, że samo podpisanie aktu notarialnego nie zabezpiecza interesów obu stron transakcji, jeżeli nie wymienia on całego wyposażenia danej nieruchomości. Należy zaznaczyć, że protokół skonstruowany w odpowiednim względzie chroni przed ewentualnymi pretensjami dotyczącymi wykrycia usterek po przekazaniu kluczy.

Czym charakteryzuje się protokół zdawczo – odbiorczy przy wynajmie?

Protokół zdawczo – odbiorczy przy wynajmie charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy trwania najmu, najemca ma obowiązek zwrócić wynajmującemu w stanie niepogorszonym. W sytuacji tej zarówno opis nieruchomości, jak również opis wyposażenia tej nieruchomości powinien być jak najbardziej szczegółowy. Należy pamiętać, iż protokół taki musi zostać przekazany najemny najpóźniej w dniu przekazania nieruchomości, ale również w dniu zwrócenia nieruchomości osobie wynajmującej.

*Bibliografia i formularze do pobrania w formacie pdf i doc – https://rynekmieszkaniowy.pl/protokol-zdawczo-odbiorczy-mieszkania-w-przypadku-sprzedazy-i-wynajmu/