Rachunek za wynajem mieszkania – wzór w formacie doc

Rachunek to jeden z tych dokumentów, do których odnosi się Ordynacja podatkowa. Zgodnie z jej postanowieniami, osoba nie prowadząca działalności, ma pełne prawo do wystawienia go za wynajem lokalu. Jest to dokument, który będzie funkcjonował w obrocie prawnym. Jak więc poprawnie wystawić rachunek za wynajem i co powinno się w nim zawierać?.

Czy trzeba wystawiać rachunek za najem prywatny?

Trzeba to rozpatrzyć na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, to zgodnie z przepisami, jesteśmy zobligowani do wystawienia rachunku lub faktury. Co jeśli jednak nie prowadzimy żadnej działalności?. To zależy od interpretacji właściwego Urzędu Skarbowego. Może on uznać najem za działalność gospodarczą, a co za tym idzie musimy mieć podstawę do rozliczenia podatkowego. Urząd może też stwierdzić, że wynajem lokalu z którego nie korzystamy, jest ukierunkowane na zysk, co również obliguje nas do wystawienia rachunku za najem. Podsumowując, właściciel nieruchomości może, ale nie musi wystawić rachunku. Jednak dla własnego spokoju, a także podniesienia swojej wiarygodności w oczach najemcy, można poświęcić kilka minut i wystawić dokument. Pamiętajmy, że jesteśmy zobligowani do przechowywania tego rodzaju dokumentacji przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego. Po upływie tego czasu dochodzi do przedawnienia. Kolejną istotną kwestią jest fakt, że na wyraźną prośbę najemcy mamy obowiązek wystawić rachunek w ciągu 7 dni. Natomiast po 3 miesiącach od ustania umowy najmu lokalu, nie mamy już obowiązku wystawienia go byłemu najemcy.

rachunek

Pobierz w formacie doc

Jakie elementy powinien zawierać rachunek za najem?

Wystawienie rachunku za najem nie zajmie nam dłużej niż kilka chwil, trzeba jednak pamiętać, by zawrzeć w nim wszystkie niezbędne informacje. Znów odwołujemy się do Ordynacji podatkowej, która określa zakres danych, ale także sposób naliczania odsetek za zwłokę. Zgodnie z jej zapisem, na rachunku obowiązkowo powinny się znaleźć:

  • imiona i nazwiska, ale także adresy zarówno najemcy jak i wynajmującego.
  • numer kolejnego rachunku, ale także data jego wystawienia.
  • dokładne określenie tego, co było przedmiotem umowy- czyli tego za co wystawiany jest rachunek.
  • cena
  • ogólna suma należności za daną nieruchomość, ważne by wyrażona była ona zarówno słownie jak i liczbowo.

Pamiętajmy również o tym, że poprawnie wystawiony rachunek, musi być opatrzony słowem ” duplikat”. Jest to swojego rodzaju zabezpieczenie, przed nieprzewidzianymi zdarzeniami jak np. zniszczenie rachunku lub jego zaginięcie. Dodatkowo musi być też data jego ponownego wystawienia.