Na czym polega Cykl Deminga?

Życie polega na ciągłym doskonaleniu się i rozwijaniu, we wszystkim co robimy. Nie zależnie od tego jakiej działalności się oddajemy, głównym celem który sobie stawiamy, jest bycie coraz lepszym. Właśnie po to powstał Cykl Deminga, który pozwoli nam na ciągłe doskonalenie się, wyłapywanie błędów i wyciągania z nich wniosków. Cykl ten pozwoli nam też na znajdowanie rozwiązań problemów, a także większą optymalizację działań. Ta koncepcja zarządzania jakością opiera się na czterech filarach. Co powinniśmy wiedzieć o Cyklu Deminga?.

Czym jest Cykl Deminga?

Najprościej rzecz ujmując, jest to koncepcja, według której następuje zarządzanie jakością. Często możemy spotkać się z określeniami Koło Deminga, a także cykl PDCA. Co oznacza ten skrót?. Są to pierwsze litery, filarów cyklu, które w języku angielskim brzmią: Plan, Do, Check, Action, tłumacząc na język polski chodzi o: planowanie, wykonanie, sprawdzenie, działanie. To własnie na tym opiera się koncepcja doskonalenia. Cykl Deminga zakłada realizację wszystkich wyżej wymienionych elementów. Skąd tak naprawdę pomysł na koncepcję zarządzania jakością?. Stworzenie tego cyklu, przypisuje się W. Shewartowi, to on w 1950 roku, na podstawie własnych badań, opracował algorytm. Miał on za zadanie udoskonalić i skorygować procesy, które uważał za rozregulowane. Jednak jego opracowanie, zostało rozszerzone w późniejszych latach przez własnie Deminga, od którego nazwiska został nazwany cykl doskonalenia się. Obecnie jest on tak popularny, że do dyspozycji mamy nawet specjalne szkolenia, o których możemy przeczytać więcej na stronach gov.pl.

Poszczególne etapy Cyklu Deminga

Jak już zostało wspomniane Cykl Deminga opiera się na czterech podstawowych filarach. Mają one umożliwić wychwycenie błędów i niedociągnięć, a także pomóc wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski. PDCA to także obrazowy sposób działania, dzięki któremu możemy się ciągle doskonalić. Cykl Deminga przedstawia się więc następująco:

  • Zaplanuj/Plan- chodzi tu o plan, poprawy tego co nie funkcjonuje prawidłowo. Na tym etapie szukamy i opracowujemy pomysły, prowadzące nas do rozwiązania problemów i optymalizacji dotychczasowych działań.
  • Wyknonaj/Do- to etap wprowadzania zaplanowanych zmian i poprawek. Jednak robimy to w formie testowej, by zobaczyć jaki będzie mieć to wpływ na dotychczasowe działania. Innymi słowy, wykonujemy pewnego rodzaju eksperyment.
  • Sprawdź/Check- ten krok polega na analizie i dokładnym sprawdzeniu tego, czy eksperyment i wprowadzone w ramach niego działania przyniosły pożądany skutek. Porównujemy nasze oczekiwane rezultaty, ze stanem faktycznym. Jeśli wynikły pewne rozbieżności, należy cofnąć się do poprzedniego etapu, a następnie ponowić eksperyment, wprowadzając kolejne innowacje. Wówczas znów poddajemy je analizie i sprawdzeniu.
  • Działanie/Act- to ostatni etap Cyklu Deminga. Polega on na wprowadzeniu zamierzonych działań, o ile test ich był udany. Wówczas wprowadzamy nowe rozwiązania, mając pewność, że przyniosą one pożądane skutki.

cykl deminga

Co jeśli pomyślnie zakończymy Cykl Deminga?. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zacząć go od nowa, od pierwszego etapu- czyli zaplanuj. Rozpoczniemy więc kolejny proces, na drodze do samodoskonalenia się i optymalizacji. Podstawę Koła Deminga stanowi iteracja czyli hipoteza, która może być zarówno potwierdzona jak i odrzucona. Jednak to punkt wyjściowy do dalszego zdobywania niezbędnej wiedzy. Powtarzalność przybliża nas do doskonałości, ponieważ za każdym razem mamy szanse poprawić zarówno wynik jak i działanie.

Zastosowanie Cyklu Deminga

Skoro już wiemy, na czym polega Cykl Deminga, należy wiedzieć, gdzie ma on główne zastosowanie. PDCA powoduje zwiększenie świadomości, dotyczących nowych rozwiązań, a także pomaga w procesie ciągłej poprawy. Dlatego też, model ten jest stosowany głównie wśród pracowników i team leaderów. Ma on za zadanie zmotywować, do kreatywniejszych i efektywniejszych działań. Wykorzystać Pętle Deminga możemy zarówno w Kaizen, ale także w Total Quality Managment, a także Team Managment.

Cykl Deminga a doskonalenie jakości

Koło Deminga to przede wszystkim algorytm pracy, który jest wspólny dla wszystkich, chcących doskonalić jakość. Mimo że może mieć on wiele postaci, oczywiście w zależności od planowanych zmian, ale także tego, kto uczestniczy w procesie poprawy. Należy wiedzieć, że tego typu cykl od dawna stał się podstawową metodą, podczas wszelkich prac, dążących do udoskonalenia jakości. Działa on idealnie jako model systemowy, w zakresie danej struktury, np. kulturowej. W jego ramach istnieją możliwości zdefiniowana, uczenia się, a także mierzalność wyników. Oczywiście jego następujące kroki, wymagają także odpowiedniego nakładu. Należy wdrożyć proces zgromadzenia odpowiednich informacji, wykazać się odpowiednią wiedzą. Następnie niezbędne jest przeprowadzenie analizy, według przyjętego schematu. Kolejnym narzędziem jest akcja korygująca, bazująca na technikach ciągłego uczenia się. Koniec procesu może być zakończony sukcesem lub wymagać dalszych poprawek, wówczas cały Cykl Deminga zaczyna się od nowa.

Dlaczego Cykl Deminga jest przydatny?

Nie da się ukryć, że całe życie podporządkowane jest pewnym schematom. W głównej mierze, każdemu z nas chodzi o to, by stale się rozwijać i doskonalić, zarówno umiejętności, jak i procesy, które są istotne. Zwykle słysząc słowo „lepiej”, mamy w głowie jakość , która poniekąd jest wyznacznikiem doskonałości. Wówczas z pomocą przychodzi nam własnie Cykl Deminga, który umożliwia i ułatwia dążenia do doskonałości. Jest on przydatny, w momencie poszukiwania rozwiązań i innowacji. Istotne jest także to, że za każdym razem, możemy zacząć go od nowa. Wówczas możemy stale ulepszać i doskonalić procesy. W przypadku pracowników, Cykl Deminga będzie działał motywującą, zwiększając ich samoświadomość, a także kreatywność. W przypadku stosowania go w Team Managment, pomoże on uzyskać optymalne rozwiązania, dotyczące zarządzania jakością wśród pracowników, a także podniesieniem poziomu ich motywacji.