Usługi informatyczne – czy przedsiębiorcy mają świadomość dostępnych na rynku narzędzi i rozwiązań?

Zarządzanie organizacją polega na efektywnym wykorzystaniu zasobów do realizacji założonych celów operacyjnych. Cała reszta to zestaw narzędzi. Warto mieć przekonanie, że ten zestaw jest optymalny.

Usługi informatyczne – czy przedsiębiorcy mają świadomość dostępnych na rynku narzędzi i rozwiązań?

Zarządzanie organizacją polega na efektywnym wykorzystaniu zasobów do realizacji założonych celów operacyjnych. Cała reszta to zestaw narzędzi. Warto mieć przekonanie, że ten zestaw jest optymalny.

Zarząd nie powinien być ekspertem od wszystkiego.

Sprawne zarządzanie organizacją wymaga od przedsiębiorców wielowymiarowej i szerokiej wiedzy na temat różnych specjalizacji. Bardzo często wiedza ta znacząco odbiega od tego co leżało u podstaw rozpoczęcia prowadzenia określonej działalności. W pewnym momencie rozwoju firmy pojawiają się bariery nie związane bezpośrednio z jej działalnością operacyjną. A przecież wszystko to co nazywamy działalnością wspierającą nie powinno wstrzymywać budowania przewagi konkurencyjnej. Na wysoko rozwiniętych rynkach, gdzie graczy jest wielu a przepływ informacji bardzo swobodny, wypracowanie trwałej przewagi konkurencyjnej jest dużym wyzwaniem. Wiele zależy od DNA organizacji i jej Know-how w obszarze głównej działalności, jednak nawet najlepszy pomysł na biznes może skończyć się niepowodzeniem. Dlaczego tak się dzieje? Oprócz braku dostępu do niezbędnych zasobów, przyczynami wielu niepowodzeń mogą być błędy popełniane w obszarach usług wspierających działanie organizacji. Dostosowanie do zmiennego prawa, skrupulatna księgowość, efektywny przepływ dokumentów, czy w reszcie dostęp do kluczowych informacji z wnętrza i z zewnątrz organizacji i właściwe konsumowanie tych informacji. Lista obszarów wspierających ale niezbędnych do sprawnego działania każdej firmy jest długa. Jak zatem zapewnić sobie komfort koncentracji na działalności operacyjnej przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka popełniania błędów w pozostałych obszarach? Odpowiedź wydaje się oczywista: należy skorzystać ze specjalistycznej wiedzy ekspertów.

Dostęp do ekspertów to klucz.

Otoczenie się wysokiej klasy ekspertami zapewni dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy z poszczególnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zważywszy, że skala działania przedsiębiorstw, czy dostęp do zasobów chociażby finansowych są różne, możliwości sięgania po kosztowych ekspertów bardzo nierówne. W konkurencyjnych środowiskach okazuje się, że powiedzenie Wiedza kosztuje jest równie żywe co Czas to pieniądz. Jak zatem zapewnić organizacji dostęp do specjalistycznej wiedzy w efektywny kosztowo i najlepiej elastyczny sposób? Eksperci od zarządzania już dawno znaleźli wyjście dostępne zarówno dla start-upów, jak i nieco skostniałych organizacji, poruszających się na rynku od dłuższego czasu z większymi i mniejszymi sukcesami. Tym rozwiązaniem jest outsourcing wybranych funkcji organizacji.

Usługi informatyczne w wydajnym modelu współpracy.

Do jakiego rodzaju usług sięgać na takich właśnie zasadach? Bez wątpienia do grupy takich usług będą należały te wymagające specjalistycznej i szczegółowej wiedzy (księgowość, doradztwo prawne, technologie informacyjne) ale też te, które ulegają dynamicznym zmianom. Usługi informatyczne to przykład obszaru, który rozwija się niezmiernie dynamicznie a pozbawienie organizacji dostępu do najnowszych narzędzi okazuje się bardzo kosztowne. Zakres usług informatycznych jest bardzo szeroki. Często podczas rozpoczęcia takiej współpracy okazuje się, że organizacje nie były wcześniej świadome rozwiązań i narzędzi wytworzonych dla danej branży. Zaprojektowanie optymalnej architektury systemu informatycznego możliwe jest jedynie przy połączeniu wiedzy i dobrze zdiagnozowanych potrzeb organizacji ze specjalistyczną wiedzą informatyczną.

obsługa informatyczna firmy

Jak wybrać najlepszego dostawce usług informatycznych?

Znalezienie najlepszego partnera technologicznego jest dużym wyzwaniem a od trafności tego wyboru zależą losy projektów czy całych organizacji. Jak zatem dokonać właściwego wyboru? Decyzja musi być przemyślana a różne opcje zweryfikowane. Z pewnością należy myśleć przyszłościowo. Otoczenie jest dynamiczne, konkurencja agresywna, więc i partnerzy biznesowi powinni wykazywać elastyczność. Należy zwrócić uwagę aby dostawca usług informatycznych miał w swoim portfelu szeroki zakres usług informatycznych. Usługi skierowane dla Małych i Średnich przedsiębiorstw możemy podzielić na trzy grupy, uszeregowane według ich zaawansowania:

  • Obsługa informatyczna firm – takie usługi świadczy wielu oferentów w większości miast,
  • Wdrażanie i integracja rozwiązań IT z różnych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstw – w tym przypadku lista zaczyna się zwężać, lecz cały czas jest w czym wybierać,
  • Tworzenie dedykowanego oprogramowania dla przedsiębiorstw – to jest najbardziej skomplikowany zakres oferty firmy informatycznej.

Tylko wybór partnera, który będzie w stanie świadczyć wszystkie usług z powyższej listy zapewni dostęp do szerokiej wiedzy eksperckiej. Taki partner będzie potrafił wskazać kierunki rozwoju dla całego systemu informatycznego czy elementów jego infrastruktury. Partnerem takim może być firma ITCenter, (www.itcenter.pl) świadcząca szeroki zakres usług informatycznych (https://itcenter.pl/oferta), gwarantujących zrozumienie potrzeb klientów w różnych branżach.