Najem instytucjonalny – omówienie, ustawa i wzór umowy

Wraz z dniem 11 września 2017 roku, w życie weszła nowa ustawa, dotycząca najmu instytucjonalnego. Została ona wprowadzona do porządku prawnego w kraju, na podstawie ustawy z 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Mimo wszystko, dla większość pojęcie najmu instytucjonalnego wciąż wydaje się dość enigmatyczne i niejasne.

Jak się jednak okazuje, dotychczasowo z zasad najmu uproszczonego, który bazował na najmie okazjonalnym, miały prawo korzystać jedynie osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, w tym zakresie. Wprowadzenie pojęcia najmu instytucjonalnego w dużej mierze to zmienia. Jakie korzyści może nieść za sobą ten rodzaj najmu dla obu stron i jak powinna wyglądać taka umowa?.

Czym jest najem instytucjonalny?

Najem instytucjonalny jest dość dobrze zdefiniowany w artykule 19f.1. Brzmi on:

” Umową najmu instytucjonalnego lokalu, jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, zawarta pomiędzy osoba fizyczną lub osobą prawną a jednostką organizacyjną, która osobą prawną nie jest, a prowadzi własną działalność w zakresie wynajmu lokali użytkowych. Najem instytucjonalny mogą więc stosować przedsiębiorcy, nawet gdy przedmiotem ich działalności jest najem lokali”.

Można więc na tej podstawie stwierdzić, że najem instytucjonalny jest formą umowy, która jest bardzo podobna do najmu okazjonalnego, a swoją drogą miał on miejsce w polskim porządku prawnym już nawet w 2010 roku. Jakie są główne założenia tego typu najmu?. Otóż ma on za zadanie głównie zrównoważyć interesy obu stron, w przypadku najmu lokalu. Polega więc to na zabezpieczeniu interesów zarówno najemcy jak i wynajmującego. Jednocześnie najem instytucjonalny ma zachęcić do tego, by inwestorzy, bardziej zaangażowali się we wspieranie budowy nowych mieszkań, które mają zostać przeznaczone na wynajem. W związku z nim, przedsiębiorcy, będą mogli wynajmować mieszkania, na bardziej przystępnych i prostszych zasadach niż dotychczas. Niestety należy nadmienić, że z tej formy najmu nie skorzystają najemcy prywatni. Oznacza to, że właścicieli lokalów na wynajem, którzy jednak nie prowadzą w tym zakresie własnej działalności gospodarczej, ustawa ta nie obejmuje. Najem instytucjonalny, odnosi się także tylko i wyłącznie do lokali mieszkalnych, w przypadkach lokali użytkowych regulują to przepisy Kodeksu Cywilnego.

Umowa najmu instytucjonalnego

Jak już zostało to wspomniane, najem instytucjonalny, jest pewnego rodzaju ułatwieniem, dla przedsiębiorców. Jakich więc uproszczeń możemy spodziewać się w zakresie umowy?. Zacznijmy od tego, że umowa najmu instytucjonalnego daje właścicielowi większe pole manewru, w przypadku pozbycia się lokatora po rozwiązaniu umowy. Nie ma więc konieczności przeprowadzania niezwykle uciążliwego procesu eksmisyjnego. Dodatkowo do umowy można wprowadzić własne zasady, które mogą obejmować np. podwyżki czynszu, czy podziału obowiązków w zakresie utrzymania należytego stanu technicznego lokalu. Umowa najmu instytucjonalnego zawierana jest tylko i wyłącznie na określony czas, który podlega ustaleniom obu stron. Jednak nie jest wprowadzone ograniczenie czasu jej obowiązywania. Kluczowym aspektem jest także to, że musi być ona sporządzona w formie pisemnej, inaczej nie będzie ona miała mocy prawnej, co oznacza, że nie będzie wiążąca. Każdy właściciel czyli wynajmujący lokal, może również w jej zakresie ustalić kaucję, która zabezpieczy go w przypadku uszkodzenia wyposażenia lokalu lub innych awarii, będących wynikiem niewłaściwego użytkowania. Jednak ustalona kaucja, nie może przekroczyć wartości trzy miesięcznego czynszu. Oczywiście w przypadku kiedy lokal zostanie zwrócony właścicielowi w należytym stanie, a najemca nie zalega z czynszem lub innymi opłatami, zostanie ona w całości zwrócona najemcy. Umowa ta, w momencie sporządzania powinna zawierać dokładne dane obu stron, a także szczegółowy opis tego, co jest jej przedmiotem.

Wzór umowy najmu instytucjonalnego możemy znaleźć tutaj.

Jakie korzyści płyną z najmu instytucjonalnego?

Z założenia najem instytucjonalny powinien nieść korzyści dla obu stron, jednak szala ta znacznie przechyla się na stronę wynajmującego. Wielu przedsiębiorców miało obawy przed założeniem własnej działalności w zakresie wynajmu, gdyż dotychczas samo pozbycie się lokatora po wygaśnięciu umowy, wiązało się z ogromnymi trudnościami. Procedury eksmisyjne były uciążliwe i mogły ciągnąć się latami. W przypadku umowy najmu instytucjonalnego, nie jest wymagane wskazanie innego lokalu, do którego najemca ma się udać w przypadku problemów. Wówczas komornik może dokonać eksmisji natychmiastowej, np. do placówki oferującej miejsca noclegowe. Na jakie korzyści, płynące z umowy najmu instytucjonalnego mogą także liczyć wynajmujący?. Cóż, mogą oni liczyć na wzrost ofert mieszkań na wynajem, pochodzących od prywatnych przedsiębiorców, co z kolei będzie miało znaczący wpływ na jakość oferowanych lokali, a nawet na ich niższe ceny. Dodatkowo najem instytucjonalny upoważnia właściciela do pobrania od wynajmującego jedynie czynszu i opłat od niego niezależnych.

Źródła:

ikm.org
zarzadca.pl
gov.pl