Czym przyciągają pracowników firmy produkcyjne?

Trwająca od roku pandemia zmieniła nieco obraz rynku pracy w Polsce. Wiele mówi się o tym, że tzw. „rynek pracownika” już się skończył, a mimo to znalezienie i utrzymanie dobrego kandydata jest wciąż wyzwaniem dla wielu firm – również produkcyjnych. Co więc może sprawić, że dany zakład będzie postrzegany jako atrakcyjne miejsce pracy, a co za tym idzie, będzie mógł pochwalić się dużą liczbą przesyłanych do niego CV?

Perspektywy rozwoju

Praca na produkcji przyciąga wiele osób, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową lub są w trakcie zmiany jej kierunku. Do zatrudnienia w zakładach produkcyjnych często nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie czy certyfikaty potwierdzające posiadane umiejętności. Właśnie dlatego jednym z podstawowych wyróżników danego miejsca pracy jest to, jakie możliwości rozwoju oferuje. Może to być pakiet szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe i przygotowujących do obowiązków na danym stanowisku czy kursy zapewniające uprawnienia np. do pracy na wózkach widłowych.

Równie ważne jest to, by pracodawca doceniał chęć do rozwoju wśród zatrudnionych. Niezbędne jest zatem, by ścieżka kariery była wyraźnie wytyczona, a progi awansu były możliwe do osiągnięcia.

Benefity

Obecnie każde nowoczesne miejsce pracy, poza podstawową pensją, oferuje swoim pracownikom zestaw benefitów pozapłacowych – i potencjalni kandydaci zwracają szczególną uwagę na to, by nie były to tylko przysłowiowe „owocowe środy”. Dla osób zatrudnionych na produkcji liczy się to, by wśród dodatków znalazły się „konkrety”, a do takich zaliczają prywatną opiekę medyczną, kartę sportową czy dofinansowania do posiłków oraz transportu.

Za przykład przedsiębiorstwa dobrze znającego potrzeby pracowników produkcyjnych w zakresie benefitów może posłużyć fabryka opon Bridgestone Poznań. Poza wyżej wymienionymi świadczeniami oferuje osobom zatrudnionym dofinansowanie do udziału w zawodach sportowych czy korzystne usługi komunikacyjne, ale także – co jeszcze ważniejsze – dba o ich przyszłość, opłacając ubezpieczenie oraz dopłacając do Pracowniczego Programu Emerytalnego.

Pracownik firmy produkcyjnej
Źródło: Materiał partnerski

Przyjazna atmosfera i balans między życiem zawodowym a prywatnym

Dla wielu osób szkolenia czy benefity to za mało, a w pracy chcą po prostu… czuć się dobrze. Dlatego niezwykle ważne jest, by pracodawca dbał o przyjazną atmosferę wśród pracowników. Od tego, czy będą czuli się docenieni czy nie będą odczuwać nadmiernego stresu, zależeć będzie, czy polecą swój zakład innym osobom, które potencjalnie mogą być zainteresowane przesłaniem swojej aplikacji. Zadowolony członek zespołu może być bowiem najlepszym ambasadorem swojej firmy i sam zadbać o to, by do działu HR spływało jak najwięcej CV.

Oczywistym jest, że praca na produkcji często oznacza wyzwania związane ze zmianowym trybem pracy. Warto jednak podkreślać, że tryb ten ma swoje zalety i pozwala choćby na dostosowanie grafiku do potrzeb danego pracownika. Umożliwia też zachowanie balansu choćby przez fakt wolnych godzin w tygodniu, które można poświęcić na załatwienie prywatnych spraw urzędowych, zrobienie zakupów poza godzinami szczytu czy zajęcie się dziećmi pod nieobecność drugiego z rodziców.

Dobra płaca, lepsza… aplikacja

Podstawowym wyróżnikiem danego miejsca pracy pozostaje jednak – zwłaszcza w niepewnych czasach pandemii – atrakcyjna pensja. Jeśli chcemy pozyskać wiele aplikacji na dane stanowisko, warto zadbać o to, by oferowane wynagrodzenie było jawne już od początku udziału w procesie rekrutacyjnym. Tu znów możemy powołać się na przykład Bridgestone Poznań, który we wszystkich swoich materiałach rekrutacyjnych przywołuje stawkę 5400 złotych (brutto) możliwych do zarobienia na stanowisku operatora maszyn do produkcji opon. Ta informacja pokazuje kandydatom, że w danej ofercie nie ma „haczyka” i warto się nią zainteresować. Ta dobra praktyka wyniesiona z ogólnoświatowych korporacji, powoli zaczyna być standardem również na naszym rodzimym rynku pracy.