Faktura korygująca – omówienie i wzory do pobrania

Faktura korygująca jest specjalnym dokumentem księgowym. W przypadku pewnych sytuacji, które powodują zmiany w podstawie opodatkowana, to sprzedawca jest zobowiązany do jego wystawienia. Tylko podmiot, który jest wystawcą faktury sprzedaży jest uprawniony do skorygowania transakcji i wystawienia tym samym dokumentu księgowego.

Jeżeli strony transakcji dokonały zmian w sposobie rozliczenia, zwrotu zakupionego towaru lub dokument pierwotny został wystawiony z błędami, sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury korekty, która jest informacją dla urzędu skarbowego o zmniejszeniu podstawy opodatkowania, rzadziej o zwiększeniu tej podstawy lub stwierdzającą inne pomyłki.

Faktura korygująca jest ujmowana zarówno w ewidencji podatkowej na gruncie VAT oraz PIT, zarówno gdy podatnik występuje jako sprzedawca, ale także nabywca.

W jakich przypadkach należy wystawić fakturę korektę?

Podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej w każdej sytuacji, która została wyżej wymieniona:

 • w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania
 • w przypadku podwyższenia podstawy opodatkowania
 • w przypadku innych pomyłek (np. zastosowania niewłaściwej stawki podatku)

Konieczność ta, wynika wprost z przepisów prawa – art. 106j ust.1 Ustawy o podatku VAT, precyzuje jakie sytuacje obligują podatnika do wystawienia takiej faktury korekty. Przykładowymi sytuacjami, które wymuszą na sprzedawcy sporządzenie korekty są:

 • błędna cena towaru
 • udzielenie rabatu w wyniku obniżenia jakości towaru
 • zwrot całkowity lub częściowy
 • zmiana ceny towaru, na przykład w wyniku wcześniejszej zapłaty – tak zwane skonto

Jeżeli faktura sprzedaży zawiera błędne dane nabywcy – niewłaściwy adres, literówki w nazwie, wówczas nie stanowi to przesłanki do wystawienia faktury korygującej. Błędy nie mające wpływu na podstawę opodatkowania kupujący może skorygować samodzielnie, wystawiając notę korygującą do dokumentu sprzedażowego.

Co zawiera poprawnie wystawiona faktura korygująca?

Dane, które muszą znaleźć się na fakturze korekcie są ściśle określone przez przepisy prawa. Aby można było uznać dokument, za fakturę korygującą, musi ona posiadać przede wszystkim:

 • określenie faktura korygująca lub faktura korekta
 • numer kolejny tego dokumentu
 • datę wystawienia
 • dane o fakturze, której dotyczy korekta
 • przyczyna korekty (np. skonto, zwrot, omyłka

Jak widać, wizualnie faktura korygująca jest bardzo podobna do klasycznej faktury sprzedażowej. Znajdują się tam dane sprzedawcy jak i nabywcy, daty zawarcia umowy, daty sprzedaży (lub zakończenia dostawy), sposób dokonania płatności, numer konta w przypadku transakcji regulowanych za pośrednictwem banku.

Należy pamiętać, że faktura korygująca ma przede wszystkim na celu określenie i dokładne wyliczenie kwoty do zwrotu lub nadpłaty. W poszczególnych rubrykach należy wpisać kwoty wynikające z cen jednostkowych towarów lub usług oraz ich wielokrotności wynikającej z transakcji. Na portalu https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-faktura-korygujaca-wzor-z-omowieniem, możesz sprawdzić jak wygląda przykładowa faktura korekta.

Wzór faktury korygującej dostępny jest również na stronie gofin.pl – do pobrania w formacie pdf
Faktura korygująca – niezwiązana z kwotą sprzedaży i podatku VAT należnego – link
Faktura korygująca – zwiększająca / zmniejszająca kwotę podstawy opodatkowania lub kwotę podatku należnego z uwzględnieniem danych przed korektą – link

faktura korygująca wzór druku

W jakim terminie wystawić fakturę korygującą?

Fakturę korygującą należy wystawić niezwłocznie po stwierdzeniu podstawy do zmian w podstawie opodatkowania lub powzięciu informacji o pomyłce. W zależności od ustaleń z kontrahentem, wystawca faktury korygującej może rozliczyć ją w różnych okresach:

 • jeżeli wystawca korekty posiada dokumenty, które zaświadczają o porozumieniu z kupującym warunki wystawienia korekty, to przysługuje mu prawo do rozliczenia tej korekty w okresie, w którym ją wystawił;
 • jeżeli wystawca nie jest w posiadaniu takich dokumentów uzgadniających, to może dokonać rozliczenia korekty dopiero w okresie, w którym takie dokumenty uzyska

Wobec powyższego, na gruncie najnowszych przepisów, w interesie sprzedawcy leży, by gromadzić wszelką dokumentację handlową: aneksy, korespondencja, dowody zapłaty, które posłużą jako potwierdzenie zawarcia warunków wystawienia faktury korekty z kontrahentem, którego dotyczy transakcja.